Osuu ja Uppoaa -hankkeessa kehitetään virtuaalinen koulutusmenetelmä 3D-tulostukseen

17.09.2021

Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopiston teknillinen tiedekunta edistävät 3D-tulostuksen hyödyntämistä pk-yrityksissä yhteisellä hankkeella.

Osuu ja Uppoaa -hankkeessa kehitetään uudentyyppinen virtuaalitodellisuuteen pohjautuva koulutusmenetelmä, jolla 3D-tulostusta tarjoavat ja käyttävät yritykset voivat parantaa kilpailukykyään. Koulutuksen sisällöt suunnitellaan yhteistyössä varsinaissuomalaisten yritysten kanssa.

- Lisäävä valmistus eli 3D-tulostus on vielä yllättävän vähän hyödynnetty teknologia suomalaisissa yrityksissä. 3D-tulostusta käytetään kuitenkin maailmalla jo varsin laajasti ja käytön kasvun ennakoidaan jatkuvan vahvana, toteaa professori Antti Salminen Turun yliopiston kone-ja materiaalitekniikan laitokselta.

- Tavoitteenamme on kehittää uudenlainen koulutus- ja perehdytysmenetelmä, jonka toteutuksessa hyödynnetään 360/virtual reality-ympäristöä. 360/vr-ympäristön avulla katsoja saa kokonaisvaltaisen kokemuksen kiinnostuksen kohteestaan, joka helpottaa ja nopeuttaa asian omaksumista, kertoo hankkeen johtaja, tietojärjestelmätieteen ja työinformatiikan lehtori Antti Tuomisto.

Osuu ja Uppoaa -koulutusmenetelmä on 360-vr-teknologiaan perustuva malli, joka tukee dialogia, tapauskohtaisuutta ja mikro-oppimista. Materiaali tulee sisältämään laajat tiedot 3D-tulostuksesta sekä teorian että käytännön osalta. Tarkoituksena on, että koulutusmateriaali voidaan integroida henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. Uutta koulutusmenetelmää voidaan hyödyntää jatkossa myös muiden uusien teknologioiden hyötykäytön edistämiseksi.

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2021–31.7.2023. Hankkeeseen on tällä hetkellä ilmoittautunut kymmenkunta varsinaissuomalaista yritystä. Yritykset, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään ja hyödyntämään 3D-tulostuksen koulutusmateriaalia tai oppimaan 360-vr-teknologian käyttöä yrityksen koulutuksessa ja perehdytyksessä, voivat ottaa yhteyttä hankkeen johtajaan, lehtori Antti Tuomistoon.

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja rahoittajan edustajana hankkeessa on mukana Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Luotu 17.09.2021 | Muokattu 21.09.2021