Parkinsonin taudin riski on suurentunut skitsofreniaa sairastavilla potilailla

13.01.2021

Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan skitsofreniaa sairastavilla potilailla on suurentunut riski sairastua Parkinsonin tautiin myöhemmällä iällä. Suurentunut riski voi johtua hermovälittäjäaine dopamiinia salpaavien lääkitysten aiheuttamista muutoksista aivojen dopamiinijärjestelmässä tai skitsofrenian aiheuttamista neurobiologisista vaikutuksista aivojen dopamiinijärjestelmään.

Turun yliopistossa toteutetussa rekisteripohjaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa selvitettiin aiempien psykoottisten sairauksien ja skitsofrenian esiintymistä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella vuosina 2004–2019 hoidetuilta Parkinson-potilailta. Yli 3 000 sairaanhoitopiirin alueella hoidetulta Parkinson-potilaalta selvitettiin aiemmin diagnosoidut psykoottiset sairaudet. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa selvitettiin lisäksi aiemmat psykoottiset sairaudet yli 22 000 suomalaiselta, jotka olivat saaneet neurologin asettaman Parkinsonin taudin diagnoosin vuosina 1996–2015. 

Tutkimuksessa Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä todettiin aiemmin diagnosoituja psykoottisia häiriöitä ja skitsofreniaa enemmän kuin vastaavan ikäisillä kontrollihenkilöillä, joilla ei ollut Parkinsonin tautia.

– Parkinsonin taudille on aiemmissa tutkimuksissa tunnistettu useita riskitekijöitä, joita ovat muun muassa ikä, miessukupuoli, altistuminen hyönteismyrkyille ja pään alueen vammat. Parkinsonin taudin kehittymiseen vaikuttavat kuitenkin nykytiedon mukaan erilaisten ympäristö-, perinnöllisten ja potilaskohtaisten tekijöiden yhteisvaikutus. Tutkimuksemme tulosten mukaan aiemmin diagnosoitu psykoottinen häiriö tai skitsofrenia saattaa olla yksi tekijä, joka lisää myöhemmin kehittyvän Parkinsonin taudin riskiä, kertoo tutkimusartikkelin pääkirjoittaja, tohtorikoulutettava Tomi Kuusimäki Turun yliopistosta.

Tutkimus muuttaa käsitystä Parkinsonin taudin ja skitsofrenian kytköksistä

Parkinsonin tauti on tällä hetkellä nopeimmin yleistyvä neurologinen sairaus maailmassa. Se on pääosin yli 60-vuotiailla esiintyvä hermoston rappeumasairaus, jonka keskeisiä liikeoireita ovat vapina, lihasten jäykkyys ja liikkumisen hitaus. Suomessa tautia sairastaa noin 15 000 henkilöä. 

Parkinsonin taudissa keskiaivojen mustatumakkeen alueen hermosolut tuhoutuvat vähitellen, mikä johtaa hermovälittäjäaine dopamiinin puutokseen. Skitsofreniassa puolestaan dopamiinin määrä on lisääntynyt joissakin aivojen osissa. Parkinsonin taudin ja skitsofrenian ensilinjan hoidossa käytettyjen lääkkeiden vaikutusmekanismit ovat myös vastakkaiset. Parkinsonin taudin oireita hoidetaan dopamiinireseptoreita stimuloimalla, kun taas skitsofrenian oireita hoidetaan dopamiinireseptoreita salpaamalla. 

– Parkinsonin taudin ja skitsofrenian esiintymistä samalla henkilöllä on aiemmin pidetty harvinaisena, koska kyseiset taudit aiheuttavat vastakkaisia muutoksia aivojen dopamiinijärjestelmään. Tutkimuksemme muuttaa tätä aiemmin vallinnutta käsitystä, Kuusimäki sanoo.

Tutkimus on julkaistu Movement Disorders -lehdessä.

Luotu 13.01.2021 | Muokattu 13.01.2021