silmä kuvituskuva 2

Puuttuva BAP1-geeni liittyy immunosuppressiivisiin molekyyleihin silmämelanoomassa – uusi tutkimus mahdollistaa immunoterapian kehittämisen

14.04.2020

Tuore suomalais-brittiläinen tutkimus paljastaa, että BAP1-nimisen proteiinin puuttuessa kasvaimesta kehon immuniteetti syöpää vastaan on heikko, mikä johtaa hoitomuotona käytetyn immunoterapian tehottomuuteen etenkin silmämelanoomapotilailla. Tutkijat havaitsivat, että kasvaimet ilman BAP1-proteiinia sisältävät syövän kasvua edistäviä molekyylejä. Jo olemassa olevat lääkkeet tehoavat kuitenkin moniin havaituista molekyyleistä, jolloin syövän kasvu voidaan estää. Löydökset voivat johtaa uusien immunoterapiamenetelmien kehittämiseen.

Immunoterapiat, joissa käytetään immuunitarkistuspisteen estäjiä (ICI), ovat dramaattisesti parantaneet syövän eloonjäämistä viimeisen vuosikymmenen aikana, mikä on johtanut Nobelin lääketieteellisen palkinnon voittoon vuonna 2018.

Merkittävä osa syöpäpotilaista kuitenkin reagoi immunoterapiaan huonosti tai kehittää vastustuskyvyn hoidoille sairastuen uudelleen. Metastaattinen silmämelanooma on immunoterapialla hoidettavista syövistä hoidoille vastustuskykyisin, eikä syitä tähän tiedetä.

Turun ja Liverpoolin yliopiston tutkijat määrittivät silmämelanooman ominaisuudet, eli fenotyypin, ja tutkimuksen tulokset paljastavat mekanismeja hoitoresistenssin taustalla. Yksi yleisimmistä silmämelanoomaa aiheuttavista geneettisistä poikkeamista esiintyy BAP1-geenissä, jonka tehtävänä on ehkäistä syöpäkasvaimia.

– BAP1-geeni puuttuu tai siinä on mutaatio melkein puolella silmämelanoomaan sairastuneista potilaista. Geenipoikkeama myös kasvattaa riskiä etäpesäkkeiden kehittymiselle, joihin immunoterapiat eivät tehoa, kertoo tutkijatohtori Carlos R. Figueiredo Turun yliopistosta.

Tutkijat havaitsivat, että syöpäsolut, joissa ei ole BAP1-proteiinia, aktivoivat molekyylejä, jotka puolestaan lamauttavat syöpäsoluja tuhoavia T-imusoluja.

Tutkijat selvittivät myös, mitkä molekyylit mahdollisesti vaikuttavat imusoluihin metastaattisessa silmämelanoomassa. Osa molekyyleistä voidaan estää jo olemassa olevilla lääkkeillä, joita käytetään muiden sairauksien hoidossa.

Tutkimus luo perustaa uusille hoitomenetelmille, jotka hyödyntävät immunoterapiaa silmämelanooman hoidossa. Tutkijat kuitenkin korostavat, että yhdistelmähoitomenetelmien vaikutuksia tulee tutkia lisää kliinisillä kokeilla.

Luotu 14.04.2020 | Muokattu 14.04.2020