Rauman seudun organisaatiot lahjoittavat Turun yliopistolle automaatiotekniikan professuurin

18.05.2021

Lahjoituksen arvo on 600 000 euroa. Kyseessä on jo kymmenes yliopiston uusiin tekniikan koulutuksiin lahjoitettu professuuri.

Professuurin lahjoittavat yhdessä Rauman kaupunki, Alfa Laval Aalborg Oy, BMH Technology Oy, Deltamarin Oy, Forchem Oyj, Kongsberg Maritime Finland OY, LähiTapiola Länsi-Suomi, Motoseal Components Oy, Oras Oy, Pintos Oy, Rauma Marine Constructions Oy, Raumaster Oy, Steerprop Oy ja Teollisuuden Voima Oyj. Lahjoituksen keräämisestä ovat vastanneet Rauman kauppakamari ja Rauman kaupunki.

Lahjoitusprofessuuri on suunnattu kone- ja materiaalitekniikkaan, joissa yliopisto aloitti syksyllä 2020 uudet diplomi-insinöörikoulutukset.

- Rauman monipuolinen ja kehittyvä teollisuus sekä kansainvälinen toimintaympäristö antavat loistavan vuorovaikutusalustan Turun yliopiston DI-koulutuksen ja tulevan professuurin yhteistyölle. Yrityksien kehitystoiminta ja yliopiston tutkimustyö innovaatioineen voidaan tiiviillä yhteistyöllä toteuttaa molempia osapuolia palvellen paremmin. Raumalaiset yritykset omaavat taidon kehittyä ja kehittää. Myös teekkariopiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö tuo mukanaan varmasti kaivattua työ- ja harjoitteluyhteistyötä lisää. Siten on luontevaa, että Rauman kaupunki on myös mukana tukemassa elinkeinoelämän ja yliopiston DI-koulutuksen yhteistyötä, kertoo Rauman kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen.

- Alueemme yritykset kaipaavat kipeästi automaatioalan huippuosaajia, joiden saatavuus on teollisuudellemme kriittinen menestystekijä ja sitä kautta myös alueemme elinvoimatekijä. Nyt kun osaajien koulutus on taattu, meidän täytyy vielä pitää huoli, että alueemme muutkin vetovoimatekijät ovat kunnossa, jotta saamme heidät myös rekrytoitua maakuntaamme, muistuttaa LähiTapiola Länsi-Suomen toimitusjohtaja Pasi Aakula.

- Koulutetun työvoiman tarjonnan vahvistaminen alueella on elintärkeää meille. Toivomme tämän professuurin lisäävän tietoisuutta prosessi-ja automaatioalan mahdollisuuksista Raumalla, sekä tuovan positiivista näkyvyyttä paikallisille yrityksille, kertoo Forchemin toimitusjohtaja Risto Näsi.

- Olemme pitkään ja määrätietoisesti panostaneet koulutusyhteistyöhön ammattitaitoisen työvoiman takaamiseksi. Automaatioalan osaajista on Rauman seudulla ollut niukkuutta ja automaation merkittävyyden kasvaessa meidän on varmistettava taitavien osaajien löytyminen jatkossakin. Professuurin odotetaan myös yleisesti lisäävän alueen vetovoimaa teollisuuden asiantuntijatehtävien tarjoajana ja parantavan monialaista korkeakouluyhteistyötämme entisestään, toteaa Alfa Lavalin toimitusjohtaja Harri Lotila.

- Alueen elinkeinoelämä on alusta alkaen ollut aktiivisesti mukana uusien tekniikan koulutusten rakentamisessa ja yhdessä kerätty lahjoitus on hieno osoitus sitoutumisesta yhteistyöhön pitkällä aikavälillä. Kiitämme lämpimästi kaikkia lahjoitukseen osallistuneita, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola kertoo.

- Turun yliopiston laajentuminen tekniikan alalle on strateginen päätös, joka vahvistaa Turun yliopiston lisäksi merkittävällä tavalla Lounais-Suomen vetovoimaa ja alueen yritysten kilpailukykyä. Diplomi-insinöörien tutkinto-ohjelmamme on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa. Automaatiotekniikka on olennainen osaa monen diplomi-insinöörin osaamisprofiilia, ja sitä tarvitsevat lähes kaikki tuotannolliset yritykset. Rauman kaupungin ja alueen yritysten lahjoitus on hyvin harkittu ja olemme siitä erittäin kiitollisia, toteaa yliopiston tekniikan laajennuksesta vastannut vararehtori Mika Hannula.

Luotu 18.05.2021 | Muokattu 18.05.2021