Turun yliopistoon elintarviketekniikan koulutusohjelma

31.08.2023

Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa käynnistetään elintarviketekniikan koulutusohjelma, joka sisältää sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat. Ohjelman ensimmäinen sisäänotto on vuonna 2024.

Uuteen ohjelmaan voi hakea ensimmäistä kertaa kevään 2024 toisessa yhteishaussa. Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaan otetaan ensi vuonna 15 opiskelijaa ja vuodesta 2025 alkaen vuosittain 30 opiskelijaa. Valitut opiskelijat saavat oikeuden myös elintarviketekniikan diplomi-insinööriohjelmaan. Turun yliopiston hallitus päätti asiasta kokouksessaan 25.8.2023.

Teknillisen tiedekunnan dekaani Jaakko Järven mukaan elintarvikeala on kestävään kehitykseen liittyvässä globaalissa murroksessa, ja elintarvikesektori on tunnistettu bioalan nopeimmin kehittyväksi tutkimusalaksi. Uusien kasvipohjaisten elintarvikkeiden kehityksellä ja niihin liittyvällä tutkimuksella on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Pohjoismaiset raaka-aineet ja niiden kestävä hyödyntäminen ovat Turun yliopiston elintarviketieteiden tutkimuksen keskiössä.

- Turun yliopistossa on koulutettu elintarvikealan (elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen) maistereita ja tohtoreita jo vuosikymmeniä. Tähän mennessä tohtorin tutkinnon suorittaneita on 90. Pitkä kokemuksemme ja osaamisemme alan tutkimuksessa, koulutuksessa ja yritysyhteistyössä antavat tukevan perustan omalle koulutusohjelmalle, kertoo elintarvikekemian professori Baoru Yang.

Lounais-Suomi on hyvin merkittävä alue kotimaisen elintarviketuotannon kannalta. Vastaavaa tekniikan alan koulutusohjelmaa ei ole tarjolla muualla Suomessa, joten ohjelma vastaa sekä paikalliseen että valtakunnalliseen osaajatarpeeseen.

- Turun yliopiston tieteenaloista nimenomaan elintarviketiede ja -teknologia sijoittuvat uusimmassa Shanghai-yliopistovertailussa varsin korkealle, joten meillä on vahva tieteellinen pohja uuden diplomi-insinööriohjelman aloittamiselle. Alalla on lisäksi erinomaiset lähtökohdat vahvistaa yliopiston ja sen sidosryhmien yhteistyötä entisestään, toteaa Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula.

Luotu 31.08.2023 | Muokattu 31.08.2023