Uusi DI-koulutus vastaa modernilla tavalla teollisuuden automaatiohaasteisiin

28.03.2023

Automaatiotekniikan diplomi-insinöörikoulutus alkaa teknillisessä tiedekunnassa syksyllä 2023 ja ensimmäiset aloituspaikat ovat parhaillaan haettavana kevään yhteishaussa. Uudelle tutkinto-ohjelmalle on vankka tuki myös yrityksissä, joissa on huutava pula automaatioalan osaajista.

Lounais-Suomen yritykset kaipaavat kipeästi automaatioalan huippuosaajia, joiden saatavuus on tuotannollisissa yrityksissä yksi kriittisimmistä menestystekijöistä. Erityisesti Rauman seudun elinkeinoelämä on ollut alusta alkaen aktiivisesti mukana automaatiotekniikan osaamisen vahvistamisessa lahjoitusprofessuurin ja sen ympärillä tehdyn tiiviin yhteistyön puitteissa. Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö syvenee entisestään tutkimustoiminnan vahvistuessa ja koulutuksen käynnistyessä.

- Uusi automaatiotekniikan diplomi-insinööriohjelma yhdistää vahvaa konetekniikan osaamista tietotekniikkaan, robotiikkaan ja automaatioon. Ohjelmassa on alkuvaiheessa tarjolla kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, teollisuuden automaatio ja älykkäät tuotejärjestelmät. Koulutusta suunniteltaessa on vertailtu tarkkaan automaatiotekniikan koulutusohjelmia lähellä ja kaukana. Ohjelmamme on kilpailukykyinen ja vastaa modernilla tavalla monenlaisiin teollisuuden haasteisiin, sanoo kone- ja materiaalitekniikan laitoksen johtaja, professori Jussi Kantola.

Rauman seudun yritykset ovat olleet mukana uuden koulutusohjelman perustamisessa alusta alkaen ja parhaillaan suunnitellaan konkreettisia yhteistyömuotoja tutkintokoulutukseen. Yhteistyöyritykset tahtovat olla mukana uusien osaajien kouluttamisessa heti opintojen alusta lähtien. Samalla yritysten kautta voidaan tarjota opiskelijoille konkreettinen näkymä niihin moninaisiin työpaikkoihin ja uramahdollisuuksiin, joihin uusi koulutus antaa Turun ja Rauman seudulla mahdollisuuden.

Yksi mukana olevista yrityksistä on Eurajoella toimiva Teollisuuden Voima, jonka toiminnassa automaatio-osaaminen on aivan ytimessä.

- Automaatio-osaaminen on edellytys maailman kolmanneksi tehokkaimpien ydinvoimalaitosyksikköjen käytössä. Olkiluodossa pääsee tekemään töitä, joita ei ole missään muualla maailmassa tarjolla. Automaatio-osaaminen on meille elintärkeää nyt ja tulevaisuudessa, sanoo Teollisuuden Voiman viestintäpäällikkö Johanna Aho.

Ohjelman yritysyhteistyökumppanina toimii myös raumalainen globaaleilla markkinoilla toimiva Steerprop Oy, jossa kehitetään ja valmistetaan moderneja propulsiojärjestelmiä erilaisiin laivoihin, matkustaja-aluksista jäänmurtajiin.

- Yhteistyön myötä voimme tuoda työelämää ja yritystämme tutuksi tulevaisuuden osaajille ja tarjota heille mahdollisuuksia yhdistää opiskeluissa kertynyttä teoriaa käytäntöön. Samalla saamme itse uutta näkökulmaa ja ideoita omien toimintatapojemme kehittämiseen, kuvailee Steerpropin teknologia- ja tuotehallinnan johtaja Janne Martikainen.

Yritykset ovat aktiivisesti mukana automaatiotekniikan diplomi-insinöörikoulutuksessa muun muassa vierailuluentojen, projektityöaiheiden ja opinnäytetyöaiheiden kautta. Koulutuksen rinnalla tehtävä tutkimusyhteistyö syventää yhteistyötä.

Automaatiotekniikan koulutuksessa ovat vahvasti mukana mm. automaatiotekniikan kuusivuotisen professuurin vuonna 2021 lahjoittaneet toimijat: Rauman kaupunki, Alfa Laval Aalborg Oy, BMH Technology Oy, Deltamarin Oy, Forchem Oyj, Kongsberg Maritime Finland OY, LähiTapiola Länsi-Suomi, Motoseal Components Oy, Oras Oy, Pintos Oy, Rauma Marine Constructions Oy, Raumaster Oy, Steerprop Oy ja Teollisuuden Voima Oyj. Lahjoituksen keräämisestä vastasivat Rauman kauppakamari ja Rauman kaupunki.

Luotu 28.03.2023 | Muokattu 29.03.2023