Riitta Monto Turun yliopiston työelämäprofessoriksi

14.12.2020

Media-asiantuntija, toimittaja Riitta Monto on nimitetty työelämäprofessoriksi Turun yliopistoon. Humanistiseen tiedekuntaan sijoittuva professuuri on kaksivuotinen ja osa-aikainen. Työelämäprofessorina Monto edistää tiedekunnan sidosryhmätyöskentelyä ja tukee niin opetus- ja tutkimushenkilökunnan kuin opiskelijoidenkin viestinnällisten taitojen kehittämistä.

Työelämäprofessori osallistuu tiedekunnan johdon strategiseen suunnitteluun ja tutkimushankkeiden suunnitteluun erityisesti vuorovaikutus- ja viestintänäkökulmista. Humanistisen tiedekunnan dekaani Jaakko Suominen kertoo, että tiedekunnassa odotetaan innolla Monton työn käynnistymistä vuoden 2021 alussa.

– Monto pystyy erittäin monipuolisen kokemuksensa vuoksi tukemaan tieteen yleistajuistamisen opetusta ja laajemmin viestinnän opetusta. Hänen osaamisensa auttaa tiedekuntaamme myös kehittämään yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja sidosryhmäyhteistyötä, joita tarvitaan yhä enemmän muun muassa tutkimuksen ja opetuksen eri aloilla, Suominen toteaa.

Pitkän ja monipuolisen uran toimittajana eri medioissa tehnyt Monto haluaa kehittää humanistien mediataitoja sekä tapoja, joilla humanistit voisivat nykyistä paremmin tuoda esille tutkimuksensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

– Yhteiskunnan kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta tutkitun tiedon ja tieteen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Humanistit ovat liian harvoin julkisen keskustelun eturivissä kertomassa, miksi heidän tutkimuksensa on tärkeää. Haluankin tehtävässäni kannustaa humanisteja käyttämään vahvuuksiaan paremmin ja sitä kautta auttaa ymmärtämään humanistisen tutkimuksen arvon yhteiskunnassa, Monto sanoo.

Monto toimi Turun Sanomien päätoimittajana yli kymmenen vuotta kevääseen 2020 asti, jolloin hän siirtyi media-asiantuntijaksi ja toimittajaksi perustamaansa media- ja viestintätoimisto Dictoon. Ennen päätoimittajan pestiään Monto työskenteli pitkään Turun Sanomien kulttuuritoimituksen päällikkönä. Hänellä on myös mittava kokemus uutistoimittajan ja päätoimittajan työstä Radio Auran Aalloissa ja ohjelmapäällikön tehtävästä Turku TV:ssä. 

Monto valittiin Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi 2020. Turun yliopiston vuoden alumni -tunnustuksen hän sai vuonna 2012. Monto on valmistunut maisteriksi suomen kielestä. 

– Kaltaiselleni yhteiskunnallisesti orientoituneelle humanistille uutistoimittajan perustyö sopi erinomaisesti. Välineet ja mediat oppii tekemisen kautta, mutta asenne ja asioiden merkityksen pohdinta saa perustan opinnoista, Monto korostaa.

Työelämäprofessorina Monto haluaakin muistuttaa humanisteja ajattelemaan uravalintoja luovasti ja avarakatseisesti. Samaa oivallusta Monto odottaa myös työmarkkinoilta.

– Kun hallitsee kielen, ymmärtää laajasti myös kulttuuria. Mikä olisikaan vientiyritykselle tärkeämpää kuin jonkin kielen ja kulttuurin syvällisesti hallitseva humanisti? Kirjallisuustieteilijä puolestaan voisi olla loistava valinta henkilöstöjohtajaksi, Monto pohtii.

Näkökulmaa Turun yliopistossa tehtävään tutkimukseen ja opetukseen on tuonut myös toiminta vuonna 1917 varojen keruuta omaa yliopistoa varten perustetussa Turun Suomalaisessa Yliopistoseurassa. Tehtävä seuran hallituksen puheenjohtajana muutama vuosi sitten kirkasti Montolle, miten kauaskantoisesti ajattelevia ihmiset olivat runsaat sata vuotta sitten ymmärtäessään tieteen ja sivistyksen merkityksen. Turun yliopisto perustettiin lahjoitusvaroin 1920. 

– Koen työelämäprofessuurin tehtävän Turun yliopiston ensimmäisessä tiedekunnassa missiona sivistyksen puolesta. Maailma ilman humanisteja näyttäisi kovin yksiulotteiselta, Monto summaa.

> Riitta Monton kuva (kuvaaja Hanna Oksanen)

Luotu 14.12.2020 | Muokattu 14.12.2020