Henkilö selaa puhelimella deittalusovellusta

Seurustelukumppanin tapaaminen verkossa on yhteydessä lastenhankinta-aikeisiin ja ensimmäisen lapsen saamiseen

18.11.2020

Nykyisin yhä useampi tapaa tulevan kumppaninsa internetin välityksellä. Vaikka ”verkkodeittailua” ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä on tutkittu jokseenkin paljon, vähemmän on tutkittu sitä, onko kumppanin tapaaminen verkossa yhteydessä perheellistymiseen, parisuhdetyytyväisyyteen tai vastaavasti parisuhteen päättymiseen.

Turun yliopiston tutkijat Mirkka Danielsbacka ja Antti O. Tanskanen sekä Francesco Billari Bocconin yliopistosta tutkivat sitä, onko tulevan kumppanin tapaamispaikalla eli tavataanko verkossa vai ei yhteyttä parisuhdetyytyväisyyteen, yhteen muuttamiseen, lastenhankinta-aikeisiin, lasten saamiseen tai vastaavasti eroaikeisiin tai eroon. Vastaajina olivat nuoret aikuiset kolmesta eri ikäluokasta (syntyneet vuosina 1971–1973, 1981–1983 ja 1991–1993) nuorimman ikäluokan ollessa tutkimuksen alkaessa 17–19 -vuotiaita ja vanhimman 37–39 -vuotiaita.

Kumppanin tapaaminen verkossa on yhteydessä perheellistymiseen mutta myös suhteen päättymiseen, kun verrataan toisiinsa niitä jotka tapaavat kumppanin verkossa ja niihin jotka tapaavat kumppanin muulla tavoin. Parisuhdetyytyväisyys ei ole yhteydessä siihen, missä kumppani on tavattu. Tulokset osoittavat lisäksi, että ikäluokkien välillä on eroa.

Vanhimman ikäluokan lapsettomista vastaajista internetissä kumppaninsa tavanneet saivat todennäköisemmin ensimmäisen lapsen tutkimuksen seurantavälillä kuin kasvokkain seurustelukumppanin tavanneet lapsettomat vastaajat.

Verkossa tavanneet nuorimman ikäluokan vastaajat kertoivat harkitsevansa perheellistymistä, mutta parisuhde päättyi todennäköisemmin kuin kasvokkain kumppaninsa tavanneilla henkilöillä.
– Tämä saattaa liittyä siihen, että nuoremmat verkon välityksellä kumppanin löytäneet ovat epäyhtenäisempi joukko parisuhdetavoitteidensa osalta, kun taas vanhemmat verkossa tavanneet etsivät useammin pysyvää parisuhdetta, Danielsbacka kertoo.

Aiempaa suurempi osuus ihmisistä tapaa tulevan kumppaninsa verkossa ja tällä saattaa olla myös vaikutusta parisuhteiden pysyvyyteen ja perheellistymiseen. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että verkossa tapaamisen vaikutukset voivat olla erilaisia nuoremmilla ja vanhemmilla ikäryhmillä. Tulokset perustuvat laajaan Saksassa kerättyyn seuranta-aineistoon.

Tutkimuksen aineistona oli saksalainen Panel Analysis of Intimate Relationships and Family Dynamics (pairfam), jossa vastaajina ovat nuoret aikuiset kolmesta syntymäkohortista (syntyneet vuosina 1971–1973, 1981–1983 ja 1991–1993). Aineisto on kerätty vuosittain toistettavilla kyselyillä vuosien 2009 ja 2016 välillä.

Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen hanke INVEST keskittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvointivaltion uudistamiseen. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia parannetaan uusia interventioita kehittämällä. Tavoitteena on tarjota Suomelle ja muille yhteiskunnille nykyistä tasa-arvoisempi sekä taloudellisesti, väestöllisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli. Tavoitteisiin päästään etsimällä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osaamisen kehittymistä rajoittavat tekijät, tunnistamalla näihin liittyvät aukkokohdat hyvinvointivaltion olemassa olevissa tuissa ja palveluissa sekä kehittämällä tieteelliseen näyttöön perustuvia interventioita aukkokohtien paikkaamiseksi. INVEST on Suomen Akatemian lippulaivahanke.

Luotu 18.11.2020 | Muokattu 18.11.2020