Suomalaisen syöpätutkimuksen toimintaympäristöä kehitetään Turun yliopiston, Läntisen syöpäkeskuksen (FICAN West), Rochen ja Tyksin välisenä yhteistyönä

04.11.2019

FICAN West, Roche ja Tyks kehittävät yhteistyötä ja verkostoitumista kliinisessä lääketutkimuksessa kansainvälisestikin mielenkiintoa herättäneellä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Business Innovation Camp -konseptilla.

Syöpätutkimus on hyvin monialainen toimintakenttä, johon liittyy toisaalta yliopistojen piirissä tapahtuva perustutkimus ja sairaaloissa tapahtuva kliininen tutkimus. Tyksin alueella toimiva Läntinen Syöpäkeskus (FICAN West) on Suomen toiseksi suurin syövän tutkimuskeskus ja osa Kansallista syöpäkeskusta (FICAN). FICAN Westille asetettu tehtävä liittyy vuoropuhelun kehittämiseen näiden toiminta-alueiden välillä.

FICAN Westin koordinointirooliin haettiin uusia työkaluja järjestämällä FICAN West Innovation Camp Turun yliopiston, Tyksin ja lääkeyhtiö Rochen yhteistyönä.

– Näimme, että ulkopuolisesta näkökulmasta voisi olla hyötyä, kun pyrimme tunnistamaan uudenlaisia tapoja eritaustaisten osaajien yhteensaattamiseen. Pidimme ajatuksesta, että yhdessä eri osapuolet pysähtyvät miettimään, mitä tutkimusverkoston koordinointi eri näkökulmista tai käytännön tekoina voisi tarkoittaa, sanoo Pia Vihinen, Läntisen Syöpäkeskuksen (FICAN West) johtaja.

Yhteistyön muotona käytettiin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Business Innovation Camp -konseptia, joka on kumppaniorganisaatioiden kanssa järjestettävä ideointiprosessi. Prosessissa toimeksiantajat asettavat haasteen, jota ratkotaan kauppakorkeakoulun ja toimeksiantajien mentoroimissa opiskelijatiimeissä. Työskentely tapahtuu nopealla aikataululla muun muassa IT-alalta tutuissa sprinteissä. Ideointiprosessia on toteutettu kauppakorkeakoulussa vuodesta 2015 alkaen,vuodesta 2018 myös ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa.

– Menetelmässä painottuu käyttäjien tarpeiden ja erilaisuuksien ymmärtäminen. Uudet toimintatavat eivät istu ellei eri osapuolten tavoitteita ja toimintaympäristöä ole otettu huomioon. Ideoiden testaaminen ja palautteenkeruu on myös olennaista, sanoo Jouni Saarni, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Centre for Collaborative Research -yksikön kehityspäällikkö.

Opiskelijaryhmät kehittivät lokakuussa järjestetyissä työpajoissa ratkaisuja kohdennettuihin haasteisiin ja esittelivät ne Tyksin, FICAN Westin, Turun yliopiston ja Rochen edustajille keskustelutilaisuudessa 4.11.2019.

– Oli hienoa nähdä, että lyhyellä muutaman tapaamisen sprintillä pystyttiin avaamaan uusia keskusteluja aiheesta ja hahmottamaan kehitystarpeet uudella tavalla.  Opiskelijat pohtivat esimerkiksi koordinointiroolin tukemista digitaalisten ratkaisujen ja näkyvyyden lisäämisen avulla. Olemme aloittaneet jo keskustelut useamman jatkohankkeiden suunnittelulle opiskelijoiden esitysten innoittamana, kertoo Pia Vihinen.

Innovation Camp toteutettiin Turun yliopiston, Tyksin, ja Roche Oy:n yhteistyösopimuksen toimenpiteenä. Yhteistyösopimus solmittiin loppuvuodesta 2018 ja sen osana on sovittu erilaisia kehittämistoimenpiteitä muun muassa tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseksi.

– Etsimme ja kehitämme Rochella jatkuvasti uudenlaisia lisäarvoa luovia yhteistyömuotoja. Business Innovation Camp on mielenkiintoinen tapa löytää uusia mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita. Yhteistyö sairaalan ja yliopiston kanssa kehittää muun muassa lääketutkimusta ja potilaan hoitoa, Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi toteaa.

Läntinen Syöpäkeskus (FICAN West)

Läntinen Syöpäkeskus (FICAN West) on yksi viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta, joista kukin toimii omalla yliopistollisella erityisvastuualueellaan (ERVA). Läntinen Syöpäkeskus toimii yhteistyössä muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa sekä koordinoivan kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) kanssa. 

Läntinen Syöpäkeskus on Tyks ERVA-alueen (Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit) sekä Turun yliopiston yhteinen syövän hoitoa ja tutkimusta koordinoiva verkostomainen organisaatio.

Syöpäkeskustoiminnan tavoitteet:

  • yhtenäistää syövän diagnostiikan ja hoidon käytäntöjä
  • varmistaa hoidon korkeatasoinen laatu
  • turvata yhtenäinen hoitoon pääsy
  • edistää korkeatasoista kliinistä ja syövän perustutkimusta

Läntinen Syöpäkeskus edistää tutkimusta ja yhteistyötä yritysmaailman ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toimintaan ovat sopimuksella (2017) sitoutuneet kaikki länsirannikon sairaanhoitopiirien vastuualueet, joissa tutkitaan ja hoidetaan syöpäpotilaita.

Luotu 04.11.2019 | Muokattu 04.11.2019