Suomen suurin täysin verkossa toteutettava täydennyskoulutus tähtää matematiikan osaamisen nousuun

06.09.2019

Joustavaan matematiikkaan (JoMa) -hanke on kerännyt reilun vuoden aikana ennätysmäärän suomalaisia matematiikasta kiinnostuneita opettajia ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä täydentämään ammatillista osaamistaan verkkokursseilla.

Syksyllä 2019 järjestettäviin kahden opintopisteen kursseihin on ilmoittautunut jo yli 900 osallistujaa ja edellisen lukuvuoden aikana suoritettiin noin 13 000 lähikoulutuspäivää vastaavat opinnot hankkeen eri kursseilla. 

– Kurssien aikana osallistujat ovat käyneet yllättävän syvällistä keskustelua verkkoympäristössä, ja kurssipalaute on ollut erittäin hyvää. Kurssilla opettajat ovat myös voimaantuneet huomatessaan toisten opettajien ympäri maata painivan samojen kysymysten äärellä ja he ovat kiitelleet konkreettisista työkaluja, joilla oppimiskulttuurin muutokseen pääsee käsiksi, sanoo hankkeen johtaja, professori Erno Lehtinen Turun yliopistosta.  

Kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat suomalaisten oppilaiden huolestuttavan kehityksen, joka näkyy matemaattisen suoritustason laskuna, motivaation heikkenemisenä sekä vaikeutena soveltaa matematiikka arjen tilanteissa.  

– Matemaattista ajattelua pitäisi tukea jo varhaiskasvatuksen arjen tilanteissa ja leikeissä, sillä varhaisen matemaattisen harjoittelun käynnistäminen on ennen kouluikää kriittisen tärkeää, painottaa hankkeen varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen vastaava apulaisprofessori Minna Hannula-Sormunen Turun yliopistosta. 

Opetushallituksen rahoittama JoMa-hanke tuottaa tutkimusperustaista matemaattisten taitojen oppimista tukevaa täydennyskoulutusta ajasta ja paikasta riippumattomasti. Hankkeessa on järjestetty yhteisiä ja luokka-astekohtaisia kursseja sekä kursseja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. 

– Eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kasvattajien kohtaaminen auttaa hahmottamaan miten oma panos sijoittuu matemaattisen osaamisen kehityskaaressa, toteaa yliopistolehtori Markus Hähkiöniemi Jyväskylän yliopistosta. 

Tänä syksynä kurssien alkamisajankohdat ovat 2.9. ja 1.10.

– Jo alkaneille kursseille on mahdollista vielä ilmoittautua 15.9 asti, vinkkaa hanketta Oulun yliopistossa koordinoiva tutkijatohtori Topi Törmä

Hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta: https://www.flexibility.fi/ 

Lisätietoa: 

Erno Lehtinen                 
p. +358 40 511 7965            
erno.lehtinen@utu.fi             

Minna Hannula-Sormunen
p. +358 50 337 8740
minna.hannula-sormunen@utu.fi
 

Luotu 06.09.2019 | Muokattu 06.09.2019