Turun yliopisto mukaan EU:n uuteen laajaan aurinkoenergia-aloitteeseen

01.06.2022

SUNER-C -aloite vahvistaa aurinkoenergian voimalla tuotettujen polttoaineiden ja -kemikaalien TKI-yhteisöä Euroopassa. Turun yliopisto on mukana ohjelmassa ainoana suomalaisyliopistona.

EU on myöntänyt neljän miljoonan euron rahoituksen SUNER-C -aloitteelle (SUNERGY Community and eco-system for accelerating the development of solar fuels and chemicals) vauhdittaakseen aurinkoenergian voimalla tuotettujen polttoaineiden ja kemikaalien innovaatiotoimintaa Euroopassa. Aloite on Horisontti Euroopan koordinointitoimi (Coordination and Support Action, CSA).

SUNER-C -konsortioon kuuluu 31 organisaatiota eri aloilta ja koko EU:n alueelta. Turun yliopisto on yksi konsortio-ohjelman kumppaneista.

Ohjelman päätavoitteena on kehittää yhteinen näkemys innovaatioyhteisöstä ja ekosysteemistä, joka pohjautuu SUNERGY-verkoston meneillään olevaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan Euroopassa. Konsortio tulee valmistelemaan laajoja toimia tieteellisten, teknologisten, organisaatio- ja sosioekonomisten haasteiden ratkaisemiseksi sekä aurinkoenergiaan liittyvien innovaatioiden vauhdittamiseksi. Tavoitteena on myös tukea nykyisten ja tulevaisuuden teknologioiden kehittämistä laboratorio-olosuhteista suuremman mittakaavan teolliseen hyödyntämiseen.

Molekulaarisen kasvibiologian professori Yagut Allahverdiyeva-Rinne Turun yliopiston bioteknologian laitokselta toimii työpaketin yhtenä johtajana ja aloitteen kansallisena yhteyshenkilönä. Hän toivoo saavansa suomalaiset akateemiset organisaatiot, teollisuuden edustajat sekä sidosryhmät mukaan kehittämään aurinkopohjaisia kestäviä teknologioita.

- Pyrimme kehittämään linkkejä julkisen ja yksityisen sektorin välille sekä tuottamaan kattavan tiekartan ja liiketoimintasuunnitelman tälle laajalle aurinkopolttoaineiden ja -kemikaalien tutkimusaloitteelle, Allahverdiyeva-Rinne kertoo.

Haasteena on kehittää kustannustehokkaita, vähäpäästöisiä ja skaalautuvia ratkaisuja aurinkoenergian muuntamiseksi ja varastoimiseksi. Hyödyntämällä runsaasti saatavilla olevia resursseja (hiilidioksidia, typpeä ja vettä) voidaan tuottaa fossiilittomia polttoaineita ja hyödykekemikaaleja.

- Ratkaisuissa voidaan hyödyntää joko monivaiheista (synteettiset polttoaineet ja kemikaalit) tai välitöntä (luonnollinen ja keinotekoinen fotosynteesi) aurinkoenergian muuntamista. Kehitämme Turun yliopistossa fotosynteettisiä solutehtaita aurinkoenergiaan pohjautuvien polttoaineiden ja kemikaalien tuottamiseksi, Allahverdiyeva-Rinne täydentää.

Luotu 01.06.2022 | Muokattu 01.06.2022