Turun yliopisto tiivistää yhteistyötä Wärtsilän kanssa

08.09.2022

Turun yliopisto ja Wärtsilä Finland Oy ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on edistää osapuolten välistä monipuolista ja pitkäjänteistä yhteistyötä kestävän hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kautta.

Turun yliopiston ja Wärtsilän yhteistyö tiivistyy solmitun sopimuksen myötä tulevina vuosina sekä tutkimuksen että koulutuksen osalta. 

- Yliopiston strategiset kumppanit ovat organisaatioita, joiden kanssa olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen ja pitkälle tulevaisuuteen katsovaan monialaiseen yhteistyöhön. Olemme iloisia Wärtsilän sitoutumisesta yliopistoyhteistyöhön ja siitä, että pääsemme tekemään vaikuttavaa yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola toteaa.

- Wärtsilä haluaa toimia vähähiilisen meri- ja energiateknologian suunnannäyttäjänä. Kestävän kehityksen mukaisten ekosysteemien johtaminen edellyttää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyökumppanit ovatkin avainasemassa uusien innovaatioiden sekä liiketoimintamallien kehittämisessä. Yhteistyö Turun yliopiston kanssa avaa uusia mahdollisuuksia perinteisten insinööritieteiden kautta, mutta lisäksi yliopiston monialaisuus tuo meille merkittävää lisäarvoa tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa, Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa kertoo.

Kumppanuussopimuksen myötä tarkoituksena on käynnistää yhteisiä tutkimushankkeita, joissa pyritään mahdollisimman hyvin hyödyntämään yliopiston monitieteistä osaamista. Tavoitteena on lisätä myös opiskelijoiden työelämäkontakteja muun muassa projektien, vierailujen sekä harjoittelupaikkojen muodossa.

- Wärtsilän ja yliopistomme yhteisenä tavoitteena on tehdä pitkäjänteistä, monialaista ja monimuotoista yhteistyötä sekä tutkimuksessa että tulevaisuuden osaajien koulutuksessa. Strateginen kumppanuus globaalisti toimivan yrityksen kanssa edistää myös yliopistomme kansainvälisyyttä, Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula sanoo.

Turun yliopisto on aiemmin solminut strategiset kumppanuussopimukset Meyer Turun, Bayer Nordicin ja Turun kaupungin kanssa.

Luotu 08.09.2022 | Muokattu 09.09.2022