Turun yliopistolle 100 000 euron lahjoitus musiikin vaikutusta neurologisten potilaiden hoidossa selvittävään tutkimukseen

23.12.2019

Turkulainen PianoDuo ConFuego Company Oy lahjoittaa Turun yliopistolle 100 000 euroa. Lahjoitus kohdennetaan neurologiseen tutkimukseen, jossa selvitetään musiikin kuuntelun vaikutusta aivosairauksien hoitotuloksiin. Lahjoitustilaisuus järjestettiin 19.12.2019.

Turun yliopistossa on tehty vuodesta 2010 alkaen tutkimusta musiikin kuuntelun vaikutuksista neurologisten potilaiden kuntoutumiseen, ja viimeisin tutkimuksen kohde on ollut virtuaalilaseilla toteutettavan konsertin käyttökelpoisuus kuntoutuksen välineenä. Tutkimus on toteutettu Turun yliopistollisen keskussairaalan Neurotoimialueella. 

PianoDuo ConFuego Company Oy:n 100 000 euron lahjoitus kliinisten neurotieteiden oppiaineelle tukee tämän uraauurtavan tutkimuksen jatkoa. PianoDuo ConFuego Oy tuottaa esittävien taiteiden ohjelmapalveluja, ja se on ollut myös itse mukana hankkeen pilottitutkimuksessa kehittämällä suoratoistona esitettävän konserttitapahtuman, jota sairaalan potilaat voivat seurata virtuaalilasien välityksellä. Konseptista on vireillä kansainvälinen patenttihakemus (Patent pending international), ja sillä on jo rekisteröity hyödyllisyysmalli.

Merkittävä panostus tutkimusalan kehittämiseen

PianoDuo ConFuego Company Oy:n toinen taiteellinen johtaja Pauli Kari kertoo, että lahjoituksen taustalla ovat lukuisat paikalliset ja kansainväliset tukijat.

– Yksi merkittävimmistä tukimuodoista vuosien saatossa ovat olleet yrityksien tilaamat yksityiset kotikonsertit ja pop up -konsertit, joihin he ovat tuoneet omia asiakkaitaan ja henkilökuntaansa, Kari toteaa.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola sanoo, että kulttuurin terveysvaikutuksia selvittävä tutkimus sopii erinomaisesti monitieteisen yliopiston tutkimusprofiiliin. 

– Olemme todella kiitollisia tästä lahjoituksesta. PianoDuo ConFuego Company Oy:n lahjoitus on merkittävä panostus tutkimusalan kehittämiseen. Tutkimuksen avulla voidaan tuoda uutta tietoa neurologisten potilaiden hoitokäytäntöihin, Kola sanoo.  

Vaikuttaako virtuaalinen läsnäolo konsertissa potilaan toipumiseen?

Kliinisten neurotieteiden oppiaineessa musiikin ja aivojen välisten vuorovaikutussuhteiden tutkimukseen on keskittynyt ylilääkäri, emeritusprofessori Seppo Soinila, jonka tutkimusryhmä on osoittanut musiikin kuuntelun tehostavan merkitsevästi ja pitkäaikaisesti aivoinfarktipotilaiden toipumista. Toipumisen tehostamisella voidaan olettaa olevan myös suoria taloudellisia vaikutuksia, kun hoitopäivät vähenevät ja kokonaiskustannukset pienenevät. 

– Lahjoituksen turvin toteutettavan tutkimuksen tavoitteena on selvittää, tuoko virtuaalisesti simuloitu läsnäolo konserttitapahtumassa kuntoutumiselle lisäarvoa, kun kuuloaistin välittämään stimulaatioon yhdistetään visuaalinen kokemus. Kohderyhmiä ovat aivoinfarktin sairastaneet, muistisairaudesta kärsivät ja saattohoidossa olevat potilaat. Virtuaalilaseilla toteutettavan konsertin sovellusmahdollisuuksia ja vaikuttavuutta arvioidaan sekä sairaala- että kotihoidossa olevilla potilailla. Turun yliopistossa on käytössä uusimmat, monipuoliset kuvantamisen menetelmät, jotka soveltuvat tähän tutkimukseen erinomaisesti, Soinila kertoo. 

PianoDuo ConFuego Company Oy on tuttu monelle turkulaiselle myös Kaskenmäen kotikonserteista, joita yrityksen perustajat Pauli Kari ja Maria Männikkö ovat järjestäneet vuodesta 2014 lähtien. Konsertit tuovat klassisen musiikin lähemmäs yleisöä, joka ei välttämättä muutoin konserteissa kävisi. 

Yleisöllä on erinomainen mahdollisuus tutustua PianoDuo ConFuego Company Oy:n toimintaan Turun Tuomiokirkossa 30.12. klo 17.00 "Uutta Vuotta juhlistamaan" -ilmaiskonsertissa, joka esitetään suoratoistona mm. Tyksin neurologiselle osastolle. Lisäksi konsertti tallennetaan sairaaloille ja hoivakoteihin tarkoitettuun musiikkikirjastoon myöhempää käyttöä varten. Konsertissa Pauli Kari esittää omia preludejaan, improvisaatioita ja Frédéric Chopinin 24 etydiä.

Piano ConFuegon promokuva

Lisätietoja:

Pauli Kari, 0465482771, kotikonsertit@gmail.com
Seppo Soinila, seppo.soinila@tyks.fi 

Kuva median käyttöön (Copyright: Pette Rissanen Photography)

Luotu 23.12.2019 | Muokattu 10.12.2020