Turun yliopistolle maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden lahjoitusprofessuuri

11.10.2021

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan perustetaan määräaikainen maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden professuuri ajalle 1.1.2022–30.11.2023. Uuden professuurin ovat lahjoituksillaan mahdollistaneet MTK:n säätiö, Kiinteistösäätiö, Salaojituksen tukisäätiö, Lounais-Suomen metsänhoitoyhdistysten säätiö sekä MTK Varsinais-Suomi. 

 

MTK:n säätiötä edustava ympäristöjuristi Minna Ojanperä toteaa, että järjestöä on pitkään huolestuttanut maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden pienentynyt rooli korkeatasoisessa ympäristöoikeudellisessa tutkimuksessa. Samaan aikaan maankäyttöön ja omistusoikeuteen liittyvät kysymykset ovat voimistuneet erityisesti osana ilmastopolitiikkaa.

- Olemme erittäin iloisia, että Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta pystyy lahjoitusprofessuurin avulla kohdentamaan vaikuttavaa tutkimusta alueelle, joka on merkittävässä roolissa oikeudenmukaisen siirtymän toteutumisessa. Odotamme lahjoitusprofessuurin palvelevan myös yhteiskunnallista keskustelua erityisesti ilmastopolitiikan laaja-alaisten vaikutusten tunnistamiseksi nykyistä paremmin. Suurimmat kiitoksemme lahjoitusprofessuurin mahdollistaneille rahoittajille, Ojanperä sanoo. 

Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Kumpula korostaa, kuinka arvokasta on, että lahjoittajat ovat tunnistaneet tiedekunnan tutkimukselliset painotukset ja ovat lahjoituksillaan valmiit vahvistamaan tiedekunnan opetus- ja tutkimustyötä.  Kumpulan mukaan professuurin ala kiinnittyy hyvin myös yliopiston strategisiin painotuksiin, on kiistatta yhteiskunnallisesti merkityksellinen ja kaipaa myös oikeustieteellistä tutkimusta ja keskustelua.

Maanomistusoikeudella on edelleen suuri yhteiskunnallinen merkitys. Omaisuudensuoja ja sen muutokset ovat tunnistettavissa kaikilla laajasti ymmärretyn ympäristösääntelyn osa-alueilla energia- ja ilmasto-oikeudesta maankäytön suunnitteluun ja luonnonsuojeluun. Tätä taustaa vasten tarkoituksena on tutkia ja opettaa omaisuudensuojan ja ympäristöä koskevan, monesti EU peräisen, sääntelyn välistä suhdetta sekä osallistua niitä koskevaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

Haku tehtävään on käynnissä ja hakuilmoitus on julkaistu Turun yliopiston avoimissa tehtävissä: Avoimet tehtävät Turun yliopistossa | Turun yliopisto (utu.fi)

LisätietoaAnne Kumpula | Turun yliopisto (utu.fi)

Luotu 11.10.2021 | Muokattu 11.10.2021