Turun yliopiston professori Laura Elo mukana uudessa EU-rahoitteisessa tutkimusverkostossa

10.03.2021

Professori Laura Elon tutkimusryhmä on mukana laajassa eurooppalaisessa ENLIGHT-TEN+ -tutkimusverkostossa (European Network Linking Informatics and Genomics of Helper T cells). Uuden verkoston tavoitteena on kouluttaa uuden sukupolven poikkitieteellisiä osaajia immunologian ja bioinformatiikan alueella. EU on myöntänyt verkostolle 4 miljoonan euron rahoituksen.

T-auttajasoluilla on keskeinen tehtävä ihmisen immuunijärjestelmän normaalissa toiminnassa. Ne ovat keskeisessä roolissa monissa tautiprosesseissa, kuten autoimmuunisairauksissa ja syövässä. Uusien hoitomuotojen kehittäminen edellyttää kokonaisvaltaista ymmärrystä T-auttajasolujen toimintaa säätelevistä molekyylitason prosesseista.

Uudenlaiset omiikka-teknologiat kuten genomiikka ja proteomiikka mahdollistavat tällaisen tiedon saavuttamisen. Ne kuitenkin tuottavat valtavat määrät mittausdataa, mikä vaatii bioinformatiikan alan erityisosaamista eli niin kutsuttua big data -analyysia.

– Suuria määriä dataa tuottavat omiikkatekniikat ovat tällä hetkellä käytössä immunologian tutkimuksessa. Siksi tavoitteenamme on kouluttaa osaajia, jotka hallitsevat sekä immunologiaa että bioinformatiikkaa, sanoo ENLIGHT-TEN+ -hankkeen koordinaattori, professori Jochen Hühn Helmholtz-tutkimuskeskuksesta Saksasta.

Hankkeen lähestymistapa kudoksen T-solujen molekulaariseen karakterisointiin on poikkitieteellinen. Prekliinisten mallien lisäksi tutkijat käyttävät näytteitä potilaskohorteista ja laskennallisista lähestymistavoista.

Turun yliopiston professorin Laura Elon laskennallisen biolääketieteen tutkimusryhmällä on keskeinen rooli verkoston bioinformatiikassa. Elo toimii tutkimusjohtajana Turun biotiedekeskuksessa ja johtaa sen lääketieteellisen bioinformatiikan keskusta.

– Tämä on meille erinomainen tilaisuus vahvistaa vanhoja ja luoda uusia eurooppalaisia yhteistyöverkostoja. Verkoston bioinformatiikassa on mukana merkittävien akateemisten laitosten lisäksi myös isoja bioinformatiikkaa tekeviä yrityksiä, kuten Qiagen, Bayer Pharma ja IBM, kertoo professori Elo.

– Hankkeeseen palkattaville nuorille tutkijoille tämä on ainutlaatuinen tilaisuus saada sekä erinomainen poikkitieteellinen tutkijakoulutus että ainutlaatuinen yhteistyöverkosto tulevaa uraa varten, Elo jatkaa.

Tutkimusverkostossa on mukana yhteensä 23 yhteistyökumppania kymmenestä Euroopan maasta, mukaan lukien yritysmaailman yhteistyökumppanit. Verkoston rahoitus on EU:n Horisontti 2020 -ohjelman Innovative Training Network (ITN) -rahoitusta. Rahoituksella palkataan ENLIGHT-TEN+ -tutkimusohjelmaan yhteensä 15 tohtorikoulutettavaa. Myös professori Elon tutkimusryhmässä aloittaa tutkimusverkoston rahoittama tohtorikoulutettava, jonka rekrytointi on parhaillaan käynnissä.

Luotu 10.03.2021 | Muokattu 10.03.2021