Turun yliopiston tutkijoiden kehittämä Lakitutka-sovellus tekee lainsäädännöstä läpinäkyvämpää

30.04.2020

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on kehittänyt Lakitutka-sovelluksen, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen kaiken julkisen lainvalmisteluaineiston. Kaikille avoimen verkkosovelluksen ensimmäinen versio on julkaistu osoitteessa lakitutka.fi.

Eduskunta hyväksyy vuosittain satoja hallituksen esityksiä laeiksi. Lakitutka-sovellus tuo julkiset lakiasiakirjat yhdelle alustalle. Sovelluksen on tarkoitus toteuttaa yhden luukun periaatetta, jotta eri aineistoja ei tarvitsisi etsiä ja yhdistellä eri lähteistä.

– Lainvalmistelun eri vaiheissa kuullaan monia eri sidosryhmiä ja tuotetaan valtava määrä asiakirjoja. Näiden asiakirjojen on oltava julkisia ja kaikkien ulottuvilla, sillä vallankäytön läpinäkyvyys on toimivan demokratian edellytys. Tällä hetkellä lainvalmisteluasiakirjojen vaikea saatavuus kuitenkin rajoittaa tämän läpinäkyvyyden toteutumista, kertoo sovelluksen kehittämishankkeessa mukana oleva oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi.

Beta-vaiheessa sovelluksesta puuttuu vielä joitakin asiakirjoja, koska niitä ei ole saatavilla sähköisenä. Jatkokehityksessä sovelluksen asiakirjakattavuutta on tarkoitus kehittää esimerkiksi digitoimalla aineistoja.

Tavoitteena helpottaa lakiaineistojen tarkastelua

Lakitutkan tausta on oikeustieteellisen tiedekunnan LOSS-projektissa (Securitization in Finnish Legislation), jossa kaikki hallituksen esityksistä kerättävä tieto piti kopioida käsityönä eduskunnan sivuilta. LOSS-projektin yhteydessä syntyi ajatus hakukoneesta, jolla voitaisiin hakea tietoja kaikista lainvalmisteluaineistoista.

– Haaveena oli, että tulevaisuudessa olisi mahdollista ladata suurten asiakirjamassojen metatiedot havaintomatriisiin napin painalluksella, kun taas LOSS-hankkeessa hallituksen esitysten päivämäärätkin piti kerätä yksi kerrallaan, kertoo Alvesalo-Kuusi.

Tutkijoiden, opiskelijoiden ja it-suunnittelijoiden työryhmässä kehitettiin Lakitutka, joka nopeuttaa edellä mainittuja työvaiheita merkittävästi. Sovellus pyrkii kokoamaan hallitusten esitysten ohella myös muut julkiset lainvalmisteluaineistot yhteen sovellukseen.

Sovelluksella helpotetaan pääsyä tietoon siitä, mitkä tahot valmistelevat, kannattavat ja vastustavat lakihankkeita. Käyttäjä voi tarkastella eri hallitusten toimintaa ja lainsäädäntöhankkeita itseä kiinnostaviin teemoihin liittyen.  Yksittäisten lakien sisällön ja syntyhistorian selvittäminen on mahdollista aikajanojen avulla.

– Lakitutka-hankkeen pyrkimyksenä on lisätä kiinnostusta lakien todellisiin syntytapoihin ja palvella niin tutkijoiden tarpeita kuin kansalaisiakin. Tarkoituksena on myös tuoda ilmi lainsäädäntöprosessissa tapahtuvaa vallankäyttöä sekä pitkällä aikavälillä estää epäasiallista vaikuttamista yhteiskunnassa.

Sovellus on hyödyllinen myös oikeustieteen opiskelijoiden näkökulmasta. Aiemmin aineistot esimerkiksi siitä, millaisessa poliittisessa paineessa tietyt lait ovat syntyneet tai mihin lainsäädännöillä on alun alkaen pyritty, ovat olleet hajallaan. Hankkeessa tutkimusavustajina toimineet opiskelijat Nea Peltoniemi ja Oona Alitalo toivovat, että tällainen sovellus olisi ollut olemassa jo heidän opintojensa alkuvaiheessa.

– Oikeustieteen opiskelussa oppii nopeasti, että lain tulkinnassa ei pääse pitkälle tuntematta sen valmistelumateriaaleja. Erityisesti oikeussosiologiassa keskeistä on hahmottaa, kuka käyttää valtaa lakien laatimisessa ja millä tavoin. Lakitutka vie tämän aivan uudelle tasolle, Peltoniemi ja Alitalo kertovat.

> Lakitutka-sovellus

Luotu 30.04.2020 | Muokattu 30.04.2020