Turun yliopiston uudessa kiinan kielen oppiaineessa koulutetaan kielen ja kulttuurin asiantuntijoita

25.03.2021

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella alkavat syksyllä 2021 kiinan kielen opinnot, joissa painotetaan viestintää ja kielellistä vuorovaikutusta. Opintoihin kuuluu myös kiinalaisen yhteiskunnan ja kulttuuriin perehdyttäviä kursseja. Opintoihin voi hakea kevään yhteishaussa, joka päättyy 31.3.

Opintosuunnitelman keskeisenä tavoitteena ovat työelämätaidot, joita tarvitaan nyky-Kiinan yhteiskunnassa ja kansainvälisissä tehtävissä. 

– Tavoitteemme on kouluttaa kiinan kielen asiantuntijoita, jotka voivat sijoittua esimerkiksi erilaisiin julkishallinnon, järjestöjen, liike-elämän ja viestinnän tehtäviin, kiinan kielen opettaja Hanna Holttinen sanoo.

Kiinan kielen opintojen kautta opiskelija perehtyy kiinalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

– Suomessa on huutava pula sekä kiinan kielen että kulttuurin asiantuntijoista. Kiina on vaikuttava valtio, ja meillä ei ole tarpeeksi ihmisiä, jotka ymmärtävät riittävästi sen kieltä ja yhteiskuntaa, Holttinen toteaa.

Kiinan kielen opinnot suunnitellut Holttinen tietää mistä puhuu. Leedsin yliopistossa Iso-Britanniassa kiinan opintonsa aloittanut Holttinen suoritti lopulta koko kandidaatin tutkintonsa Kiinassa, jossa hän asui 11 vuotta. Maisteriopinnot Holttinen suoritti Helsingin yliopistossa ja kouluttautui aineenopettajaksi.

– Minulla on omakohtaista kokemusta siitä, kuinka kielitaito on avain kulttuurisidonnaisuuteen ja avaa toimintamalleja, jotka ohjaavat sitä, miten kiinalainen yhteiskunta toimii, Holttinen sanoo.

– Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan merkittävästi kohdentaa omaa asiantuntijuuttaan opiskelemalla esimerkiksi Itä-Aasian tutkimusta, kauppatieteitä tai teknillisen tiedekunnan sivuaineita, hän jatkaa.

Aikaisempaa kiinan kielen osaamista ei tarvitse olla, sillä opinnot aloitetaan kiinan kielen perusteista. Koulutuksessa keskitytään nykykieleen ja opinnoissa painotetaan kielellistä viestintää sekä vuorovaikutustaitoja. 

Syksyllä opinnoit voi aloittaa pääaineena 15 opiskelijaa. Sivuaineena kiinaa pääsee opiskelemaan 5 opiskelijaa. Maisterivaiheessa kiinan kieli sijoittuu kieliasiantuntijan tutkinto-ohjelmaan. Tähän asti Suomessa kiinan kieltä on yliopistotasolla voinut opiskella vain Helsingin yliopistossa.

Kiinan kielen opinnot Turun yliopistossa

Kieli- ja käännöstieteiden laitos Turun yliopistossa

 

Luotu 25.03.2021 | Muokattu 25.03.2021