Turun yliopistoon perustettava lääketieteellisen tekniikan lahjoitusprofessuuri vahvistaa Turun teknologiakampusta

11.06.2019

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on lahjoittanut Turun yliopistolle puoli miljoonaa euroa lääketieteellisen tekniikan professuurin perustamiseen. Professuuri vahvistaa Turun teknologiakampusta ja tukee monia Turun yliopiston vahvuusalueita, kuten lääkekehitystä, diagnostiikkaa ja kuvantamista sekä tulevaisuuden teknologioita. 

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen ja lääkintöneuvos Sakari Alhopuro ovat allekirjoittaneet sopimuksen lääketieteellisen tekniikan lahjoitusprofessuurista. Sopimus on viisivuotinen. Tulevan professorin tutkimus- ja opetustehtävät sijoittuvat lääketieteelliseen tiedekuntaan.

Lääketieteellisen tekniikan alalla kehitetään teknistieteellisiä menetelmiä ja ratkaisuja lääketieteen ja terveydenhuollon tarpeisiin. Tieteenala on suhteellisen uusi, ja se soveltaa useita tieteen ja tekniikan aloja, kuten biofysiikka ja -informatiikkaa, biomateriaalitiedettä sekä biokuvantamista. 

Alalla kehitetään lääketieteellisiä laitteita, instrumentteja, antureita ja mittaustekniikkaa sekä terveydenhuollon tietotekniikkaa. Lääketieteellisen tekniikan sovellutuksia ovat muun muassa sydämentahdistin, keinoelimet ja magneettikuvaus. 

Turun yliopiston rehtorin Kalervo Väänäsen mukaan lahjoitus tukee ja vahvistaa monia Turun yliopiston olemassa olevia vahvuuksia.

–  Lahjoituksen avulla perustettava professuuri tukee laaja-alaisesti Turun yliopistossa tapahtuvaa koulutusta ja tutkimusta lääkekehityksen, diagnostiikan, kuvantamisen ja biomateriaalitieteiden alueilla. Lisäksi professuuri vahvistaa Turun teknologiakampusta ja lisää yhteistyötä lääketieteellisen sekä luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntien välillä, Väänänen sanoo. 

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro näkee lahjoitusprofessuurin merkityksen tärkeänä niin tulevaisuuden ammattilaisille kuin alueen kehityksellekin. 

– Lääketieteellinen tekniikka on alana kehittynyt valtavasti sitten oman lääkärikoulutukseni. Tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilaisille onkin suuresti hyötyä oppia lääketieteellisen tekniikan uusista sovelluksista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Lisäksi Varsinais-Suomen kehittyvä bio- ja lääketeollisuus kaipaa tämän alan yliopistotasoista osaamista, Alhopuro summaa. 

– On myös huomioitava, että nyt ja tulevaisuudessa yliopistojen kehittäminen tulee vaatimaan yhä enemmän myös yksityisten kansalaisten ja yritysten rahallista panosta, Alhopuro lisää.

Lääketieteellinen tekniikka on tulevaisuuden ala

Lääketieteellisen tekniikan professuurin perustaminen on uusi avaus Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaanin Pentti Huovisen mukaan lääketieteellisen tekniikan osaamista tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

– Lääketieteellisen tekniikan professorin tehtävänä on osallistua lääkärien, hammaslääkärien sekä terveystieteen ja biolääketieteen maisterien perus- ja jatkokoulutukseen. Kaikissa koulutusohjelmissa lääketieteellisen tekniikan asiantuntemuksella on jo nyt suuri tarve, ja tulevaisuudessa tarve kasvaa entisestään, Huovinen uskoo.

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuron yhteistyö Turun yliopiston kanssa alkoi 2010-luvun alussa puutiaisistutkimuksen tukemisesta. Viime vuosina Alhopuro on lahjoittanut Turun yliopistolle varoja luonnontieteelliseen, kauppatieteelliseen ja lääketieteelliseen koulutukseen ja tutkimukseen. 

Lisätietoja: rehtori Kalervo Väänänen, +358 40 701 1303, kvaana@utu.fi

Luotu 11.06.2019 | Muokattu 14.05.2020