Turun yliopistossa kehitetään sydäninfarktin diagnostiikkaa tehostavaa uutta laboratoriotestiä

17.10.2023

Turun yliopistossa on kehitetty yksinkertainen laboratoriotesti, joka voi auttaa tunnistamaan sydäninfarktipotilaat tarkemmin ja nopeammin ja näin parantaa potilaiden hoitoa. Business Finland on myöntänyt rahoituksen SuperTROPO-projektille, jossa testin toimivuutta tullaan testaamaan laajalla potilasaineistolla.

SuperTROPO-projektissa on tarkoitus selvittää erilaisia mahdollisuuksia innovaation kaupallistamiseen. Turun yliopisto on jättänyt testin toimintaperiaatteeseen liittyen patenttihakemuksen.

Vaikka sydän- ja verisuonitauteihin kuolleiden osuus kaikista kuolemantapauksista on vähentynyt huomattavasti 1970-luvulta alkaen, ne aiheuttavat edelleen vajaan puolet kuolemista Suomessa. Sydänperäisten troponiinien mittaus verinäytteestä on sydäninfarktin diagnostiikan tärkeä kulmakivi. Troponiinitulos voi kuitenkin olla koholla sydäninfarktin lisäksi muun ohimenevän syyn tai kroonisen sairauden takia.

Sydäninfarktista kärsivät tulisi erottaa mahdollisimman nopeasti muista potilaista, koska potilaan hoidon ennuste on sitä parempi mitä nopeammin sydäninfarktia aletaan hoitaa. Nykyään käytössä olevilla testeillä jopa yli puolet päivystyspotilailla todetuista kohonneista troponiinituloksista johtuu muista syistä kuin sydäninfarkteista. Sydäninfarktipotilaat paremmin tunnistava testi olisi hyödyllinen, koska se nopeuttaisi oikean hoidon kohdistamista potilaille ja vähentäisi työtaakkaa ruuhkaisissa sairaaloissa.

Turun yliopiston bioteknologian laitoksen biotekniikan yksikössä on kehitetty uusi yksinkertainen immunomääritystesti, joka tunnistaa pelkästään pitkät troponiinimolekyylit. Pitkien troponiinimolekyylien määrä voidaan suhteuttaa nykyisin sairaaloissa käytettävän testin mittaamaan troponiinin kokonaismäärään. Tämän troponiinisuhteen havaittiin aiemmassa 157 potilaan tutkimuksessa olevan merkittävästi korkeampi sydäninfarktipotilailla kuin munuaispotilailla. Nykyisin käytössä olevan troponiinitestin arvoissa ei ryhmien välillä ollut eroa. Business Finland on myöntänyt rahoituksen tutkimusprojektille, jonka kokonaistalousarvio on 700 000 €. Tutkimusprojektissa testataan menetelmän toimivuutta laajalla potilasaineistolla.

- SuperTROPO-projektissa tutkitaan näytteet yli 2000 Turun yliopistolliseen keskussairaalaan sydäninfarktiin viittaavien oireiden takia hakeutuneelta potilaalta. Tavoitteena on osoittaa innovaation toimivuus isommalla aineistolla, kertoo apulaisprofessori Saara Wittfooth Turun yliopiston bioteknologian laitokselta.

- Innovaation kaupallinen arvo on huikea. Sydäninfarktidiagnostiikkaan käytettyjen testien arvioitu yhteisarvo maailmassa oli 9,6 miljardia euroa vuonna 2021. SuperTROPO-projektin aikana on tarkoitus selvittää parhaat mahdollisuudet innovaation kaupallistamiseen. Näen innovaatiolla kaupallisen merkityksen lisäksi suurta taloudellista merkitystä kovissa talouspaineissa olevalle terveydenhoitosektorille, miettii kehityspäällikkö Mika Saramäki bioteknologian laitokselta.

Luotu 17.10.2023 | Muokattu 17.10.2023