kuvituskuva unennäkö

Tutkimus selvittää koronavirustilanteen vaikutuksia uniin ja ajatuksiin

20.04.2020

Ovatko unesi koronavirustilanteen aikana erilaisia kuin tavallisesti? Mitä mieleesi nousee, kun hiljennyt hetkeksi etkä keskity mihinkään erityiseen tehtävään? Turun yliopiston psykologian tutkijat ovat alkaneet selvittää koronaviruspandemian vaikutusta unien ja mielenliikkeiden sisältöihin.

Turun yliopiston psykologian ja logopedian laitoksella on käynnistynyt tutkimushanke koronaviruspandemian vaikutuksista mielensisältöihin. Tutkimuksen toteutuksesta vastaavat psykologian tohtorikoulutettavat Ville Loukola ja Jarno Tuominen, ja tutkimusta ohjaavat dosentti Katja Valli ja professori Antti Revonsuo.

Tutkimus sisältää alkukartoituksen, jossa kerätään kyselylomakkeiden avulla taustatietoa hyvinvoinnista sekä tavasta suhtautua maailmaan ja muihin ihmisiin. Alkukartoituksen jälkeen kultakin kokeeseen osallistuvalta kerätään päivittäisiä mielenvaeltelu- ja uniraportteja kahden viikon ajan.

Tutkimus laajentaa aiemmin yliopistossa toteutuneita tutkimuslinjoja, joissa on muun muassa tarkasteltu sosiaalisen eristyneisyyden vaikutusta unisisältöihin ja kuormittavien tilanteiden vaikutusta uhkaavista tilanteista uneksimiseen.

– On kiinnostavaa nähdä, miten koronavirus muuttaa arkipäivän elämää ja vaikuttaa kokemuksiimme ja ajatuksiimme, sekä miten nämä heijastuvat unisisältöihin, kertoo toinen tutkimuksesta vastaava tutkija Ville Loukola.

– Koronavirustilanne tarjoaa poikkeuksellisen mahdollisuuden seurata mielemme käyttäytymistä tässä erittäin valitettavassa tilanteessa, jossa arkemme on radikaalisti muuttunut. Tämä mahdollistaa sellaisten kysymysten kysymisen, joita normaalitilanteessa olisi erittäin vaikeaa tai lähes mahdotonta toteuttaa, lisää toinen tutkimuksen vastaava tutkija Jarno Tuominen.

Tutkimus toteutetaan kokonaan etäosallistuen ja nimettömästi.

Lisätietoja:
Ville Loukola, vitalo@utu.fi
Jarno Tuominen, jarno.tuominen@utu.fi

> Lisätietoa tutkimuksesta ja ilmoittautumisohjeet

Luotu 20.04.2020 | Muokattu 21.04.2020