Uusi koko kehon PET-kamera käyttöön Turun PET-keskuksessa

24.05.2022

Koko kehon PET-kamera on otettu käyttöön valtakunnallisessa PET-keskuksessa Turussa. Uuden sukupolven kuvantamislaite avaa uusia mahdollisuuksia tutkia sairauksia, joissa kyse ei ole yhden elimen sairaudesta, vaan koko elimistöön vaikuttavasta häiriötilasta. Tällaisia sairauksia ovat muassa diabetes, sepelvaltimotauti ja MS-tauti. Tutkittavalle uusi laite merkitsee pienempää sädeannosta ja lyhempää kuvausaikaa.  

Uuden PET-laitteen mullistava ominaisuus on, että se kuvaa koko kehon kerrallaan ja rekisteröi, mitä elimistössä kuvaushetkellä tapahtuu, sanoo PET-keskuksen johtaja, professorit Juhani Knuuti. Tähän asti kokonaiskuvaa ei ole saatu, sillä PET-laitteilla on voitu kuvata kerrallaan vain 20–25 senttimetrin viipaleita ihmisestä.

– Nyt näemme, miten kaikki elimet ja elimistö ovat kuvaushetkellä vuorovaikutuksessa keskenään. Kuvatessamme sepelvaltimotautipotilaan sydäntä, voimme ensimäistä kerta nähdä samaan aikaan, mitä hänen aivoissaan tapahtuu, Knuuti selittää.   

Uutta laitetta käytetään sekä tieteellisiin tutkimuksiin että potilastyöhön. Potilaskuvaukset ovat jo alkaneet ja tieteelliset kuvaukset alkavat kesäkuun alussa. 

PET (positroniemissiotomografia) on terveydenhoidossa tärkeä tutkimusmenetelmä, kun halutaan selvittää syövän levinneisyyttä, sydän- ja aivosairauksia tai tulehdustauteja. PET eroaa muista kuvantamismenetelmistä siten, että sillä kuvannetaan elimistön ja kudosten toimintaa, kun taas esimerkiksi röntgen- tai magneettikuvaus kuvaa pääasiassa elimistön rakennetta. 

Kuva lääketieteellisestä laitteesta

Uuden PET-laitteen myötä Turun PET-keskus vahvistaa asemiaan yhtenä maailman johtavista PET-keskuksista.

Herkempi ja nopeampi

Uusi koko kehon PET on 10–20 kertaa herkempi tavalliseen PET-kuvauslaitteeseen verrattuna. Se on myös nopeampi: nykyisillä PET-laitteilla ihmisen kuvaaminen kestää vajaat puoli tuntia, kun uusi laite tarvitsee kokovartalokuvaan vain muutaman minuutin.

– Herkkyys on suuri etu. On todennäköistä, että näemme nyt paremmin hyvinkin pienet syövän etäpesäkkeet. Myös potilaan saamaa säteilyrasitusta voidaan pienentää huomattavasti, kun voimme vähentää käytettävää merkkiaineannosta. Voimme siten kuvata entistäkin turvallisemmin myös lapsia, Knuuti kertoo.

Ihminen sylinterin muotoisen lääkinnällisen laitteen sisällä.

Koko kehon PET-laite on sisäosiltaan väljempi kuin monet kuvantamislaitteet.

Knuutin mukaan koko kehon PET-kameraa tullaan hyödyntämään laajasti muu muassa diabeteksen, sepelvaltimotaudin, ylipainon ja MS-taudin tutkimisessa. Aivotutkimukselle koko kehon PET on arvokas lisä, koska sen mahdollistaa täysin kajoamattomat tutkimukset. Laitteella voidaan myös tutkia liikunnan vaikutuksia paremmin kuin ennen.
 
– Meillä on pitkä lista muitakin tutkimushankkeita, joissa aiotaan keskittyä eri tulehdustauteihin, kuten sarkoidoosiin ja pitkäkestoiseen Covid-19-tautiin, Knuuti summaa.

Lääkekehitys hyötyy

Turun PET-keskus on osa Turun yliopiston ja Åbo Akademin InFLAMES-lippulaivaa, osaamiskeskittymää, jonka tavoitteena on kehittää uusia, ihmisen puolustusjärjestelmää hyödyntäviä lääkkeitä. Juhani Knuuti on InFLAMESin varajohtaja. Hän uskoo, että koko kehon kuvantaminen vauhdittaa lääkekehitystä.   
  
– Voimme kuvantaa, missä kohdissa elimistöä lääke vaikuttaa, miten se pääsee vaikutuskohtaansa sekä miten se vaikuttaa ja kauanko sen vaikutus kestää, Knuuti kertoo. 

Koko kehon PET-kamera on maksanut 7,5 miljoonaa euroa, josta viisi miljoonaa euroa saatiin Jane ja Aatos Erkon säätiöltä. Loput rahoituksesta tuli Turun yliopistolta ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä.  

Vastaavia laitteita on tilattu Eurooppaan kahdeksan, joista yksi on nyt asennettu Turkuun. Turun PET-keskus on mukana kansainvälisessä yhteenliittymässä, jonka tavoitteena on ratkoa yhdessä koko kehon PET-kuvantamiseen liittyviä teknisiä haasteita sekä tehdä tieteellistä yhteistyötä. Turussa päämajaansa pitävän Euro-BioImaging -kuvantamisinfrastruktuurin kautta koko kehon laitetta pääsevät avoimesti hyödyntämään tutkijat ympäri maailmaa. 

Turussa alkaa kesäkuun 3. päivänä kansainvälinen Turku PET-symposium, joka kokoaa yhteen noin 250 alan asiantuntijaa. Kolmepäiväisiä symposiumeja on järjestetty jo 45 vuoden ajan ja niissä päivitetään alan uusin tutkimusnäyttö PET-merkkiaineista kliinisiin käyttöaiheisiin.


Turun PET-keskus on Turun yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Åbo Akademin yhteinen valtakunnallinen tutkimuskeskus. 
 
InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. 

Euro-BioImaging on Euroopan parhaiden kuvantamispalvelukeskusten infrastruktuuri, joka tarjoaa sekä akateemisille että yritysten tutkijoille avoimen pääsyn tärkeimpiin biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen teknologioihin. Valtakunnallinen PET-keskus koordinoi Suomen biolääketieteellisen kuvantamisen palveluyksikköä, joka on osa Euro-BioImaging-verkostoa. 

Lisätietoja:

Luotu 24.05.2022 | Muokattu 24.05.2022