Uusi normaali vaatii toimijalähtöisiä keinoja datatalouden ja automaation onnistuneempaan hyötykäyttöönottoon

19.10.2021

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteinen Työhyvinvointia tuottava digiloikka -hanke (TTDLoikka) tarjoaa pk-yrityksille kestävän tavan kasvattaa työhyvinvointia datatalouden ja automaation muokkaamassa työelämässä. Uusien teknologioiden käyttöönotto on usein iso perehdytystoimenpide.

TTDLoikka-hankkeessa rakennetaan pk-yrityksille toimintamalli, jonka avulla työntekijät pystyvät paremmin omaksumaan automaation ja datatalouden mahdollisuudet. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa työhyvinvointia kestävällä, reilulla ja osallistavalla perehdytysmallilla, joka huomioi myös osaajapulasta nousevat kansainvälisten osaajien perehdytystarpeet ja Covid-19-pandemian muutospaineet työlle ja yritystoiminnalle.

Hanke vastaa haasteisiin vahvistamalla työntekijän osaamista, asiantuntijuutta, yhteistyötä ja työhyvinvointia. Tarvekartoituksen ja pilotointien pohjalta luodaan TTDLoikka-perehdytysmalli ja -opas, joka auttaa yrityksiä määrittelemään työyhteisölle sopivat perehdytystarpeet ja -keinot.

– Datatalous on digitalisaation luoma uusi talouden muoto, jossa keskiössä on eri lähteistä kerätty moninainen data. Luonteenomaista datataloudelle on verkostomainen ympäristö ja usein erilaisten toimijoiden luoma ekosysteemi. Tämä jatkuvasti muuttuva ympäristö asettaa uudenlaisia vaatimuksia osaamiselle. Se on täten riski työntekijän työhyvinvoinnille, ellei hän saa tarvittavia resursseja ja tukea osaamisen kehittämiseen, kertoo Turun yliopiston tutkijatohtori, hankkeen vastuullinen johtaja Jani Koskinen.

Hankkeen avulla myös automaation uhkakuvat käännetään mahdollisuuksiksi.

– Uudet tuotantovälineet tuovat mukanaan uudenlaisia sovelluksia, käyttöliittymiä ja mm. robotiikkaa. Digiosaamisen jatkuvan kehittämisen tarve on tunnistettu, mutta ei oikein tiedetä mitä sen pitäisi olla. Yhdelle se on automaation ja tekoälyn hyödyntämistä, kun toisessa ääripäässä ovat perustason tietotekniikkaosaamisen kehittäminen ja työpaikan sovelluksien käyttötaidot, sanoo Tampereen ammattikorkeakoulun yritysyhteistyöpäällikkö, hankkeen projektipäällikkö Tero Haapakoski.

TTDLoikka-hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan yritysten kanssa. Tavoitteena on rakentaa yrityksen koon ja tarpeiden mukaan skaalautuva perehdytysmalli. Tarvekartoitukseen ja pilotointiin osallistuu noin 30 yritystä, joiden toimintaan koronapandemialla on ollut suoria tai välillisiä vaikutuksia.

Hanke kestää kaksi vuotta (1.9.2021–31.8.2023), ja sen toteuttavat yhdessä Turun yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Päärahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


Lisätietoja:

Jani Koskinen, jasiko@utu.fi, puh. +358 40149 7566
Tero Haapakoski, tero.haapakoski@tuni.fi  puh. +358 5056 70153

Luotu 19.10.2021 | Muokattu 22.10.2021