Varhaiskasvatuksen johtajille uusi johtamisen täydennyskoulutusohjelma

03.05.2021

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteleville johtajille on luotu uusi Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö – Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma. Koulutus on osallistujalle maksuton. Turun yliopistossa käynnistyvään ohjelmaan otetaan mukaan 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta koulutuksen kohderyhmää priorisoiden.

Opetushallituksen rahoittama koulutus on uusi täydennyskoulutus työelämässä toimiville varhaiskasvatuksen johtajille, päiväkodin johtajille ja varajohtajille.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen johtajat, päiväkodin johtajat ja varajohtajat tai vastaavassa asemassa olevat henkilöt. Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä.

Koulutus toteutetaan Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyönä, koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.

Turun yliopiston johtamiskoulutusryhmään otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 opiskelijaa. Koulutus alkaa lokakuussa 2021 ja päättyy viimeistään joulukuussa 2022. Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä, joista Turun johtamiskoulutuksessa on 11 opintopisteen verran kaikille pakollisia opintoja sekä 4 opintopisteen edestä valinnaisia opintoja.

Koulutukseen kuuluu valtakunnallisia luentoja ja seminaareja sekä Turun yliopiston johtamiskoulutusryhmän pienryhmäopintoja.  Opetus tapahtuu pääosin etäopetuksena. Lähiopetuspaikkoina pienryhmäopetuksessa ovat Turun yliopiston Turun ja Rauman kampukset ja Pikkunorssi.

Koulutuksen järjestämisen rahoittaa Opetushallitus ja se on osallistujille maksuton. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista osallistuja vastaa itse. Mikäli koulutukseen osallistuja peruu osallistumisensa koulutuksen alkamisen jälkeen, häneltä peritään 100 euron perumismaksu.

Koulutusosioiden sisällöt ja alustava aikataulu tarketuvat syksyyn 2021 mennessä, mutta Turun yliopiston johtamiskoulutuksen ryhmän opintojen alustavat tiedot näet alta. Ohjelma koostuu kolmesta 5 opintopisteen (A, B ja C), joihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia opintojaksoja seuraavasti:

Syksy 2021

 • I. Valtakunnallinen aloitusseminaari (etänä), pe 1.10.2021
 • A. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikan johtaminen (5 op)
  • A.1 Johtajana kasvaminen ja mentorointi yhteisöllisen kehittymisen tukena (2 op), pe 8.10. ja 29.10.2021
   • pakollinen opintojakso
  • A.2  Pedagoginen johtajuus (3 op), pe 5.11., 12.11. ja 19.11.2021
   • pakollinen opintojakso

Kevät 2022

 • B. Varhaiskasvatuksen eri muodot ja niiden johtaminen (5 op)
  • B.1 Varhaiskasvatuksen johtamisen hallinnolliset ulottuvuudet (1 op)
   • pakollinen opintojakso
  • B.2 Moninaisuuden johtaminen ja eettinen johtaminen varhaiskasvatuksessa (2 op), tammikuu 2022
   • pakollinen opintojakso
 • Valinnaiset opintojaksot:
  • B.3 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakulttuurin johtaminen (2 op) tai
  • B.4 Varhaiskasvatus- ja esiopetusyhteisöjen hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtaminen (2 op)

Syksy 2022

 • II. Valtakunnallinen väliseminaari (etänä)
 • C. Oppivan yhteisön ja henkilöstön johtaminen (5 op)
  • C.1 Oppivan ja hyvinvoivan yhteisön kehittäminen pedagogisesta näkökulmasta (5 op)
   • pakollinen opintojakso
 • III. Valtakunnallinen päätösseminaari (etänä)


>> Ilmoittaudu koulutukseen 3.5.–15.6.2021, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä koulutuksen kohderyhmää priorisoiden

>> Katso myös muut Opetushallituksen valtakunnalliset varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutukset

Lisätiedot:
Turun yliopiston johtamiskoulutusta koskevat tiedustelut: yliopistonlehtori
Tarja-Riitta Hurme, p. 050 339 3578, tarja-riitta.hurme@utu.fi ja yliopistonlehtori
Anitta Melasalmi, p. 050 305 3709, anitta.melasalmi@utu.fi

Valtakunnallista täydennyskoulutushanketta koskevat tiedustelut: kehittämisen asiantuntija Heli Hottinen-Puukko, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, p. 040 682 4185, heli.hottinen-puukko@hyplus.fi

Luotu 03.05.2021 | Muokattu 25.05.2021