Vastuullisuudesta kilpailuetua tulevaisuuden laivanrakennusteollisuuteen

20.05.2019

Median edustajat ovat tervetulleita Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks (SUSTIS) -projektin loppuseminaariin Turun Logomoon 23.5.2019 klo 10–12. Meriteollisuus r.y.:n kevätseminaarin yhteydessä järjestettävässä tilaisuudessa keskustellaan vastuullisuudesta, sen haasteista ja vaikutuksista liiketoimintaan.

Tulevaisuudessa yritysten avoimuus oman toiminnan vastuullisuudessa tulee olemaan merkittävä kilpailuetu, koska tuotantoa, materiaaleja ja energiaa koskeva sääntely kiristyy jatkuvasti. Ilmaston lämpenemisen vaikuttaessa kuluttajien asenteisiin yrityksiltä vaaditaan laajempaa avoimuuden kehittämistä, millä myös kotimainen meriteollisuus voisi erottautua tulevaisuuden markkinoilla.

– Erityisesti energiaan ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa tiukemmat avoimuusvaatimukset satavat todennäköisesti eurooppalaisen laivanrakennusteollisuuden laariin, kertoo SUSTIS-projektin vastuullinen johtaja, erikoistutkija Teijo Lehtonen Turun yliopistosta.

Vastuullisuustietoa omalta takapihalta

Meriteollisuusyrityksissä haasteena on monesti tuotetta ja valmistusta koskevan tiedon sijaitseminen erillään toisistaan, mikä hankaloittaa vastuullisuuden osoittamista. Siksi kannattaakin pyrkiä korostamaan helposti mitallistettavia vastuullisuuden osa-alueita, joita on jo yritysten hallussa muita käyttötarkoituksia varten. 

– Muun muassa henkilöstöön, energiankulutukseen ja jätteisiin liittyvää tietoa kerätään esimerkiksi viranomaisille, mutta niitä voidaan ottaa myös esille markkinoinnissa, esimerkiksi vähäisen hiilijalanjäljen korostamiseksi, Lehtonen toteaa. 
 
VTT kehitti hankkeessa meriteollisuusyritysten käyttöön elinkaariajatteluun perustuvan mallin ympäristövaikutusten arviointiin ja seurantaan. 

– Yrityksillä on ollut tarvetta tällaisiin helppokäyttöisiin ja luotettaviin ympäristövaikutusten arviointityökaluihin, joiden avulla voidaan muun muassa ohjata ja seurata tuote- ja tuotannonsuunnittelua sekä parantaa asiakasviestintää, VTT:n erikoistutkija Saara Hänninen kertoo.

Toimittajayritysten omaan kehitystyöhön kannattaa panostaa

Tiedon keräämisen lisäksi oleellista on, miten tietoa hyödynnetään. 

– Sisustustakin koskien toimittajayritysten tulisi nostaa esille uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja tai materiaaleja jo ennen laivatilausta, kommentoi kehityspäällikkö Jouni Saarni Turun yliopistosta. 

Uusien vaihtoehtojen löytämiseksi taas kehittämistyöstä on huolehdittava alan nykyisen hyvän tilauskannan ohessa. Tutkimuksessa nousi esiin, että toimittajaverkostossa on valmiuksia integroida vastuullisuustietoa alan prosesseihin, ja keskinäinen luottamus on korkealla, mutta tavoitteellinen yhteiskehittäminen ja tiedon vaihto ovat yhä hajanaista. Tulevaisuuden kilpailuympäristössä pärjäämiseksi kaivattaisiin monialaisia ja toimijoita yhdistäviä toimenpiteitä

Olennaista on myös se, miten vastuullisuustietoa viestitään yrityksestä kiinnostuneille. 

– Tulevaisuudessa voimme osoittaa entistä paremmin muun muassa suomalaisen korkean työturvallisuuden tason ja kestävät materiaalivalinnat vaikka suoraan hyttiinsä astuvalle risteilymatkustajalle esimerkiksi pelillisten ratkaisujen kautta, Lehtonen sanoo. 
    
Projektia on koordinoinut Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos ja sitä on rahoittanut Business Finland. Tutkimusosapuolina mukana ovat olleet myös Turun yliopiston Centre for Collaborative Research ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Hankkeen yrityskumppaneita olivat DNV GL Business Assurance Finland Oy, Evac Oy, Lautex Oy, Meriteollisuus ry, Meyer Turku Oy, NIT Naval Interior Team Oy, Paattimaakarit Oy, Piikkio Works Oy, Sininen Polku Oy ja SSAB Europe Oy.

SUSTIS-projektin loppuseminaarin ohjelma (aamupäivä): https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/sites/meriteollisuus/files/sustis_loppuseminaarin_ohjelma.pdf

Meriteollisuus ry:n kevätseminaarin ohjelma (iltapäivä): https://www.lyyti.fi/p/Meriteollisuus_ry_kevatseminaari_2019_4652/fi/meriteollisuus_ry 

Lisätietoja:

Erikoistutkija Teijo Lehtonen, Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos 
p. 044 440 0005, teijo.lehtonen@utu.fi

Kehityspäällikkö Jouni Saarni, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
p. 050 327 4146, jouni.saarni@utu.fi

Erikoistutkija Saara Hänninen, Teknologian tutkimuskeskus VTT
p. 050 354 1660, saara.hanninen@vtt.fi 

Luotu 20.05.2019 | Muokattu 21.05.2019