Kuvituskuva, jossa vedetään kumihanskoja käteen.

Turun yliopisto ryhtyy johtamaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen laajaa selvitystutkimusta

27.05.2021

Turun yliopiston hoitotieteen laitos on valittu toteuttamaan opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimus- ja selvityshanketta “Tulevaisuuden työelämätarpeisiin vastaava sosiaali- ja terveysalan tutkinto- ja koulutusrakenne” (STaRa). Hanke toteutetaan tammikuuhun 2022 mennessä, ja sen hankerahoitus on 198 000 euroa. 

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittämishankkeen (SOTEKO) valmistelun tueksi. 

SOTEKO-hankkeen tavoitteena on korkeakoulutuksen kehittäminen siten, että sosiaali- ja terveysalan tutkintorakenne ja jatkuvan oppimisen rakenne selkiytyvät, koulutustarjonta vastaa joustavammin yksilöiden ja työelämän tarpeisiin, koulutuspolut tehostuvat ja osaavan työvoiman saatavuus parantuu.

Nyt rahoitetussa STaRa-tutkimushankkeessa:

  • Arvioidaan sosiaali- ja terveysalan tutkintorakenteen ja sitä täydentävän koulutuksen toimivuutta. 
  • Tehdään ehdotukset koulutusrakenteen kehittämiseksi siten, että se vastaa työelämän tarpeisiin ja tukee sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ammatissa kehittymistä ja työuria.

– Tuotettua tietoa voidaan käyttää kehitettäessä alan koulutusta, asiantuntijuutta ja lainsäädäntöä vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden hyvän hoidon ja palvelun tarpeeseen, kertoo hankkeen johtaja, professori Helena Leino-Kilpi Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä, että työelämän tarpeista saadaan tutkimukseen perustuvaa tietoa korkeakoulutuksen uudistamiseksi.

Hanke toteutetaan monitieteisessä ryhmässä, johon kuuluvat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja sosiaalityön oppiaine, Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen ja sosiaalityön oppiaineet, Aalto-yliopiston terveystaloustieteen oppiaine sekä Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen yhteistyöorganisaatioita ovat Turun yliopiston Sote-akatemia, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Kuopion kaupungin perusturva sekä Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit. 

Hankkeen vastuullisena tutkijana toimii dosentti Mari Kangasniemi Turun yliopiston hoito-tieteen laitokselta. 

Lisätietoja: 

Professori Helena Leino-Kilpi, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto, 0503424384, helena.leino-kilpi@utu.fi  
Opetusneuvos Katri Tervaspalo, opetus- ja kulttuuriministeriö, 0295330084, kat-ri.tervaspalo@minedu.fi 

Lisätietoja SOTEKO-hankkeesta: 

Opetusneuvos Sanna Hirsivaara, opetus- ja kulttuuriministeriö, 0295330111, san-na.hirsivaara@minedu.fi  
Opetusneuvos Katri Tervaspalo, opetus- ja kulttuuriministeriö, 0295330084, kat-ri.tervaspalo@minedu.fi 

Luotu 27.05.2021 | Muokattu 27.05.2021