Koneen Säätiöltä yli 2,5 miljoonaa euroa rahoitusta yliopistolle

05.12.2019

Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn 2019 apurahahaussa 30,6 miljoonaa euroa tieteen ja taiteen rohkeisiin avauksiin. Apurahan saa yhteensä 325 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää. Turun yliopiston tutkijoille rahoitusta myönnettiin yhteensä yli 2 500 000 euroa.

Syyskuussa järjestettyyn hakuun lähetettiin yhteensä 5 559 hakemusta. Apurahan sai 5,8 prosenttia hakijoista. Turun yliopiston tutkijoille rahoitusta tuli yhteensä 18 kpl, yhteensä 2 526 950 euroa.

– 2010-luvun aikana säätiö on alkanut tukea kiinnostavia monivuotisia projekteja: monissa niistä tehdään perustutkimusta, toisissa taas on vahva yhteiskunnallinen kytkös. Valintakriteereinä ovat korkea tieteellinen laatu ja hankkeen rohkeus. Nämä erittäin tavoitellut hankkeet ovat merkittäviä meriittejä hankkeissa toimivien tutkijoiden uralla. Säätiö myöntää myös paljon apurahoja yksittäisille tutkijoille, toteaa Koneen Säätiön tiedejohtaja Kalle Korhonen.

– Koneen Säätiö on tehnyt useita vuosia töitä saattaakseen yhteen akateemista tutkimusta ja taidetta rahoittamalla tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteishankkeita. On ilahduttavaa, että etenkin yhä useammassa tutkimushankkeessa tutkijat ja taiteilijat työskentelevät yhdessä. Myös hankkeiden kirjo ilahduttaa. Eri kanteilta maailmaa lähestyvän ajattelun tukeminen on välttämätöntä, jotta voimme ymmärtää nykymaailman monimutkaisuutta, sanoo Koneen Säätiön johtaja Anna Talasniemi.

Turun yliopistosta filosofian yksiköstä säätiön rahoitusta sai muun muassa filosofian yksikön professori Eerik Lagerspetz työryhmineen. Ryhmä pyrkii analysoimaan tutkimuksessaan, mitä demokratian eri kriiseillä tarkoitetaan ja samalla pohtia, missä määrin kriisit ja samalla välttämättömyys vastata kriiseihin ovat itse asiassa demokratian pysyviä, sisäänrakennettuja ominaisuuksia.

Yhteensä Koneen Säätiö on rahoittanut tiedettä, taidetta ja kulttuuria noin 31,7 miljoonalla eurolla vuonna 2019. Koneen Säätiön vuoden 2020 apurahahaku järjestetään 1.–15.9.2020.


Turun yliopistoon rahoitusta 18 kpl, yhteensä 2 526 950 €

Elisa Aaltola ja työryhmä FT, dosentti, erikoistutkija
Voiko eläintä kertoa? Eläinten käsitteellistämisen haasteet tieteissä ja taiteissa 198 000 €

Zoé Allen-Mercier Doctoral student – Suomen muuttuvat naapuruudet
Soviet Mechanisms of Maintaining Social Order in Times of Shifting Diplomacy: The Example of Karelia During the Helsinki Process 121 000 €

Viola Capkova ja työryhmä Dos. FT – Suomen muuttuvat naapuruudet
Tuntemattomalla päähän? Kaunokirjallisuus aikuisten maahan muuttaneiden suomen kielen edistäjänä 263 400 €

Amelie Crespel Dr
Fish adaptation to freshwater hypoxia: developmental, transgenerational and evolutionary potential 175 000 €

Johanna Hautala ja työryhmä FT, dosentti
Luovuus tekoälyn ajalla (LuotAI) – ihmisen ja tekoälyn yhteinen luova prosessi arkielämän tilassa tieteessä ja taiteessa 280 000 €

Tuomo Häikiö Yliopistonlehtori
Älylaitteella toteutettava äänteiden erottelun testi 37 000 €

Joonas Kinnunen Filosofian maisteri
Punasavikeramiikan ulkomaankauppa keskiajan Turussa – tyrehdyttikö kotimaisen valmistuksen kehittyminen todella tuonnin? 1 500 €

Eerik Lagerspetz ja työryhmä Professori
Demokratian monet kriisit (DEMKRI) 267 000 €

Päivi Naumanen ja työryhmä VTT, dosentti
Ihmisen kohtaaminen ja sen etäännyttäjät – asiakaspalvelun ihanteet ja työn arki uudelleen organisoituvissa työvoimapalveluissa 21 000 €

Christopher Preston Professor of Environmental Philosophy
The Resurgent Wild 5 250 €

Laura Puumala Väitöskirjatutkija    
Väitöskirjatutkimus: Heroic Action in an Ethical Emergency 97 000 €

Heli Rantala ja työryhmä FT     
Sanojen liike ja tiedon paikat – oppineet kirjalliset yhteisöt 1800-luvun alussa 229 000 €

Samira Saramo PhD     
Deep Mapping the “Uncharted Territories” of Finnish Immigrant History 225 000 €

Ville Soimetsä ja työryhmä Valtiotieteiden tohtori     
Teiniliitto, vimma ja rakkaus. Tunneregiimin murros oppikoulumaailman loppuvaiheessa 1960– 75 308 800 €

Elina Suoyrjö ja työryhmä PhD     
Aquatic Encounters: Art and Hydrofeminisms 101 600 €

Kirsi Tuohela FT, dosentti     
Särkyneet mielet. Psyykkisesti sairastunut yksilö ja suomalaisen hyvinvoinnin historia 88 500 €

Salla Tuomivaara YTT     
Suomenkielinen tietokirja sosiologian eläinkäsitysten muotoutumisesta 17 100 €

Ethel Ewoh Odoyi Doctoral Student
Public Policy Programmes and the Promotion of Female Entrepreneurship: The Case of Nigeria in Sub-Sahara-Africa 90 800 €

Luotu 05.12.2019 | Muokattu 12.12.2019