Aboagorassa pohdittiin tulta yhdistävänä tekijänä tieteen ja taiteen välisessä rajapinnassa

19.08.2021

Tämän vuoden tiede- ja taidetapahtumassa Aboagorassa tuli on keskeisessä roolissa. Tuli yhtenä alkuperäisistä elementeistä on vaikuttanut laajasti taidemaailmassa.

Aboagora toi tutkijat, taiteilijat ja yleisön tulen ääreen, kun kolmipäiväinen symposium järjestetään Sibelius-museossa ja online-tapahtumana 18.–20. elokuuta 2021. Tuliteema jatkaa vuonna 2019 alkanutta Aboagoran viisivuotista The Five Rings -kokonaisuutta (maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys). Tapahtumassa käsitellään tulen moninaista luonnetta eri tieteen- ja taiteenalojen kautta.

Symposiumin yhtenä keskustelun aiheena oli auringon ja tulen merkitys esoteerisessa kulttuurissa. Aihetta alusti dosentti ja kulttuurihistorian yliopistonlehtori sekä SELMA (Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory)-tutkimuskeskuksen toinen johtaja Maarit Leskelä-Kärki. Aurinko ja tuli ovat inspiroineet taiteilijoita kautta aikojen. Esoteriassa aurinko ja tuli usein liittyvätkin läheisesti toisiinsa. Tutkija Nina Kokkisen mukaan tuli liittyy läheisesti myös Prometheuksen myyttiin, jonka mukaan Prometheus varasti tulen jumalilta ja antoi sen ihmisille.

- Tästä näkökulmasta katsottuna voi ymmärtää, miksi tuli on niin tärkeä. Se liittyy myös ajatukseen, että ihmisillä on ylimaallinen voima ja loiste sisällään, mikä on perusajatuksena monissa esoteerisissa virtauksissa. Aurinko ja tuli ovat siis kaiken antavan elämän voiman symboleita, Kokkinen mainitsee. Kokkinen on mukana Turun yliopiston tieteen ja taiteen tutkimushankkeessa Uuden etsijät.

Tuli symbolina taiteissa ja uskontotieteessä

Tuli nähdään usein myös uskontojen synnyn alkujuurina.

- Monet uskontojen alkuperää tutkineista ovat päätyneet siihen, että uskonto alkaa tulen tai auringon palvonnasta. Tämä näkyy myös taiteissa, esimerkiksi Akseli Gallen-Kallelan töissä, joissa tulen palvonta näkyy ensimmäisen alkuperäisen uskonnon symbolina, Koskinen kertoo.

Dosentti ja uskontotieteen yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki puolestaan toi esille tutkimuksissaan esille nousseita, luonnon ja viisauden välille kytkeytyviä teemoja.

- Tutkimistani kirjailijoista useat käyttävät valoa, tulta ja aurinkoa henkisen maailman metaforina. Kun saat henkistä viisautta ja tietoutta, se on kuin uusi aamu koittaisi. Esimerkiksi Emanuel Swedenborgin mukaan luonto heijastaa ja paljastaa henkisen maailman. Hänen ajattelussaan aurinko vastaa jumalaa, auringon lämpö vastaa rakkautta ja auringon elämä vastaa viisautta, Mahlamäki kertoo.

Aboagoran paneelin osallistujat
Marjo Lahelma (vas.), Jasmine Westerlund, Tiina Mahlamäki, Nina Kokkinen ja Susanna Välimaa “Sun, the Electric Fire of all Life” – The Sun and Fire in the Culture of Esotericism” -paneelikeskustelussa. Keskustelun lopussa Åbo Akademin tutkija Pirkko Tolmunen esitelmöi eurytmiasta.

 

Tuli keskeisessä roolissa myös musiikissa

Musiikkitieteen yliopistonlehtori Susanna Välimäki oli valinnut tilaisuudessa käytettävän musiikin. Hänen mukaansa tuleen ja aurinkoon liittyvä symbolismi ovat keskeisiä myös musiikissa. Musiikkia pidettiin osana kosmologiaa jo antiikin Kreikassa, jossa ajateltiin taivaankappaleiden huokuvan kosmista harmoniaa. Tämä harmonia pystyttiin tuntemaan musiikissa.

- Myös musiikissa vaikuttaa sama esoteerinen estetiikka. Tuli ja aurinko ovat keskeisiä esi-isiltä perityissä hymneissä, myös nykyaikaisessa klassisessa musiikissa. Esimerkiksi Ida Mobergin Aasian valo -ooppera päättyy eräänlaiseen kosmiseen nirvanaan, jossa aurinko merkitsee elämän lähdettä, Välimäki kertoo.

 

Aboagora on vuosittain Turussa järjestettävä kansainvälinen tiede- ja taidetapahtuma, joka rakentuu kaikille avoimista osuuksista sekä tieteen ja taiteen työmuotoja ja näkökulmia yhdistävistä esityksistä.

Teksti ja kuva: Elina Laiho

Luotu 19.08.2021 | Muokattu 19.08.2021