Alumnit tukevat opiskelijoita työelämään siirtymisessä

22.06.2023

Kahvilla alumnin kanssa 19.5.

Opiskelijat ja alumnit keskustelivat työelämästä ja siihen siirtymisestä Turun yliopiston alumnisuhteiden järjestämässä aamukahvitilaisuudessa pe 19.5. Alumnit rohkaisivat opiskelijoita luottamaan itseensä ja etenemään työelämässä rohkeasti kohti omia tavoitteita. 

Turun yliopiston alumnisuhteet järjestivät perjantaina 19.5.2023 opiskelijoille suunnatun aamukahvitilaisuuden, jossa kuultiin viiden uransa alkuvaiheessa olevan alumnin kokemuksia työelämästä ja siihen siirtymisestä.

 Tilaisuus pohjautui alumnisuhteiden opiskelijoille ja alumneille keväällä 2023 teettämään kyselyyn, jonka perusteella opiskelijat toivoivat vertaistukea ja uraohjausta erityisesti juuri työelämään siirtyneiltä alumneilta. Tapahtumalla haluttiin tukea opiskelijoiden ja alumnien vuorovaikutusta ja tarjota matalan kynnyksen alusta monialaiselle kohtaamiselle ja verkostoitumiselle.

”Työelämässä tarvitaan jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä”

Alumnit, asiantuntija, FM Heily Palomäki, taloushallinnon asiantuntija, GIM, Claire Wang, projektipäällikkö, KTM Jani Voutilainen, yrittäjä, KM Sasu Mikkola ja asiantuntija, VTM Kristine Alanko, vastailivat opiskelijoiden kysymyksiin ja keskustelivat vetämissään pienryhmissä muun muassa, miten päästää uran alkuun, miten rakentaa ura Suomessa, voiko omaa elämää ennakoida ja onko olemassa hyvää tai huonoa työtä.

Kahville tulleen erityispedagogiikan opiskelija Ronja-Ilona Junkkarin mukaan opiskelijoilla on paljon vääriä käsityksiä työelämästä, esimerkiksi miten asiantuntijuus kehittyy tai uskaltaako töitä hakea, jos on tyhjä aukko CV:ssä.

- Monella on varmasti asiantuntijuudesta harhakuva, mitä se oikeasti on.  Asiantuntijuus ei ole mitään pysyvää, sillä työelämä vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja oppimista, ja asiantuntijuus kehittyy työn mukana, kommentoi kasvatustieteiden maisterista yrittäjäksi päätynyt Mikkola.

Alumnit rohkaisivat opiskelijoita kuuntelemaan omaa ääntään ja tekemään rohkeasti asioita, jotka tuntuvat omalta. Omaa kokemusta, sitä pientäkään, ei kannata vähätellä, sillä siinä, miten asioihin suhtautuu, on suuri merkitys. 

- Itselleen ei saa olla liian ankara, ei ole olemassa hyvää tai huonoa työtä ja kaikesta voi olla aina jotain hyötyä. Kannattaa tehdä sellaisia asioita, joista pitää, eikä pakottaa itseään jollekin alalle vain siksi että se on objektiivisesti hyvä vaihtoehto. Luota itseesi ja seuraa intohimoasi, sosiaalipolitiikan opinnoista liiketoiminnan digitalisaation tehtäviin siirtynyt Alanko kannusti opiskelijoita.

Tilaisuudessa keskusteltiin työelämään siirtymisestä myös kv-opiskelijan näkökulmasta. Erityisesti kielitaitovaatimukset aiheuttavat monessa epävarmuutta, mikä voi estää hakeutumasta työmarkkinoille.  Clairea maisterin tutkinnon saaminen, ja koulutusalan ulkopuolelle katsominen, ovat auttaneet rakentamaan uraa Suomessa.

- Ensimmäisen työpaikan ei tarvitse olla niin merkittävä, sillä tärkeintä on työkokemuksen kartuttaminen. Se, että ylipäätään on työkokemusta suomalaisilta työmarkkinoilta, on tulevaisuudessa eduksi. Kielitaitoa ei kannata stressata etukäteen, rohkaisi Claire.

Alumnitoiminta vahvistaa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta

Alumnit ovat Turun yliopiston suurin sidosryhmä ja tärkeä asiantuntijaverkosto niin Suomessa kuin maailmalla. He toimivat yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla ja ovat näin tärkeä osa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Alumnit toimivat esimerkiksi mentoreina, työelämäpuhujina, harjoittelupaikkojen tarjoajina ja tutkimusyhteistyökumppaneina.

Turun yliopiston alumnisuhteiden tavoitteena on tukea alumnien ja yliopiston vuorovaikutusta koko yliopistoyhteisössä, vahvistaa yliopiston alumnikulttuuria ja säilyttää alumnit mukana yliopiston toiminnassa.

Kahvilla alumnin kanssa -tapahtuma saa jatkoa jälleen syksyllä.

- Kyselymme perusteella opiskelijat toivovat matalan kynnyksen alumnitapahtumia, jossa on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja kuulla erilaisia näkökulmia työelämään tai opiskeluun liittyen, kertoo alumnisuhteiden koordinaattori Paula Pehkonen.

- Tämänkaltaiset tilaisuudet ovat todella tärkeitä, kertoo tapahtumaan osallistunut erityispedagogiikan opiskelija Junkkari.

Luotu 22.06.2023 | Muokattu 22.06.2023