Avoimen tieteen palkinnot kahdelle Turun yliopiston tutkijalle sekä Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikölle

24.11.2021

Avoimen tieteen syyspäivillä Turussa 24.11.2021 jaettiin kaksi kansallista Avoimen tieteen palkintoa sekä Avoimen tieteen edistäjät -palkinto. Kansallinen avoimen tieteen palkinto jaettiin professori Niina Käyhkölle ja apulaisprofessori Leo Lahdelle, molemmat Turun yliopistosta. Avoimen tieteen edistäjät -palkinto jaettiin Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen tutkijoiden muodostamalle Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikölle.

Kansalliset Avoimen tieteen palkinnot sekä Avoimen tieteen edistäjät -palkinto jaettiin Avoimen tieteen syyspäivien yhteydessä nyt kolmatta kertaa. 

Digitaalisen paikkatietotutkimuksen professori Niina Käyhkö  palkitaan avointen tieteellisten käytäntöjen edistämisestä Suomessa ja kansainvälisesti sekä työstä avoimen tieteen esimerkkinä ja tukena.

Käyhkö johtaa Maailmanpankin rahoittamaa Resilience Academy -hanketta, jossa tehdään yhteistyötä neljän tansanialaisen yliopiston kanssa tiedon, työkalujen ja digikyvykkyyden tarjoamiseksi afrikkalaisille nuorille, kaupunkien resilienssin eli sietokyvyn lisäämiseksi ja urbaanin kehittämisen tukemiseksi. Resilience Academy -hankkeen myötä Niina Käyhkö on myös mukana kehittämässä Geonode-datapalvelua, joka tähtää parantamaan paikkatiedon avointa jakamista ja yhteisöllisyyden rakentamista.

Data-analytiikan apulaisprofessori Leo Lahti  palkitaan aktiivisesta ja laaja-alaisesta avoimen tieteen edistämisestä omalla asiantuntijuudella ja tieteellisellä työllä.

Lahti on aktiivinen avoimen tieteen verkostoissa paikallisesti esimerkiksi Turun yliopiston OpenUTU-työryhmässä, kansallisesti Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiossa ja Open Knowledge Finlandissa sekä kansainvälisesti, esimerkiksi OpenGov-kehittäjäverkoston perustajajäsenenä. Leo Lahti on ollut myös mukana tukemassa avoimen tieteen kehitystä datatieteen, bioinformatiikan ja laskennallisten ihmistieteiden alalla. Erityisesti vuonna 2020 hän on ollut aktiivinen THL:n lähdekoodin (epidemialaskelmat) aseman selvittämisessä julkisuuslaissa.

Avoimuuden edistäjät 2021 -palkinto Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikölle 

Avoimuuden edistäjät -palkinto myönnettiin Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikölle avoimen tieteen strategisesta edistämisestä tutkimustyössä.

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö on Suomen Akatemian rahoittama Tampereen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen yhteinen tutkimusryhmä, joka panostaa poikkeuksellisen paljon avoimeen tieteeseen. 

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö on julkaissut oman avoimen tieteen strategiansa, jonka avulla avoimen tieteen periaatteita ja käytäntöjä jaetaan tutkijoille, tutkimusalan erityispiirteet huomioiden. Huippuyksikkö on asettanut strategiassa itselleen kunnianhimoisia avoimen tieteen tavoitteita, joiden edistymistä yksikkö seuraa. Seurannan tulokset julkaistaan avoimesti, ja strategiaa päivitetään säännöllisesti.

Huippuyksikkö panostaa avoimeen tieteeseen esimerkiksi järjestämällä tutkijoilleen siihen liittyviä koulutuksia, avaamalla tutkimusjulkaisuja rinnakkaistallentamisen kautta, panostamalla valikoitujen kirjojen ja artikkelien avoimeen julkaisemiseen sekä avaamalla tutkimusaineistojaan.
 

Luotu 24.11.2021 | Muokattu 24.11.2021