Avoimen yliopiston väylähaussa lisää paikkoja keväällä 2021

04.01.2021

Avoimen yliopiston väylä on yliopiston opiskelijavalinnan tapa, jossa hakija voi saada opiskelupaikan avoimessa yliopisto-opetuksessa suorittamiensa opintojen perusteella. Turun yliopistossa on lisätty väylähaun paikkoja useissa hakukohteissa.

Hakukohteita on kaikissa tiedekunnissa, laajin väylä Turun kauppakorkeakoulussa

Turun yliopistossa on avoimen väylän hakukohteita kaikissa tiedekunnissa, mutta kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei voi väylän kautta hakea. Väylähaku on tarkoitettu yleensä niille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa tai tutkinnon suoritusoikeutta. Joissakin hakukohteissa osa paikoista on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Kevään 2021 opiskelijavalinnassa on väylän hakukohteita kaikkiaan 34 ja opiskelijoita voidaan valita yhteensä enintään 216. Vuoden 2020 opiskelijavalinnassa avoimen väylän kautta yliopistoon haki 393 hakijaa ja opiskelupaikan sai 153.

Turun kauppakorkeakoulussa väylän valintakiintiö on nostettu nyt 40 opiskelijaan parin vuoden takaisesta 20 opiskelijan kiintiöstä. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan voidaan valita 21 opiskelijaa, varhaiskasvatuksen sekä tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmiin 20, oikeustieteelliseen tiedekuntaan 14 ja sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan 12. Muissa tutkinto-ohjelmissa paikat vaihtelevat yhdestä kahdeksaan.

Muutoksia myös väylähaussa edellytettävien opintojen määrissä

Avoimen yliopiston väylähaussa tulee olla valintaperusteiden mukaiset opinnot suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain ja hakukohteittain. Opiskelijavalinta tehdään useimmiten opintojen määrän ja opintomenestyksen sekä hakijan kielitaidon perusteella. Lisäksi voidaan käyttää muita valintaperusteita.

Osassa hakukohteista on tehty muutoksia kevään 2021 avoimen väylähaussa edellytettävien opintopisteiden määrään: tutkinto-opiskelijaksi voi niissä hakea aiempaa vähemmillä opintopisteillä. Hakijoilta edellytettävien opintojen vähimmäismäärä vaihtelee nyt 15 opintopisteestä 85 opintopisteeseen.

Turun yliopistossa väylähaku järjestetään erillishakuna kevään yhteishaun jälkeen

Turun yliopistossa avoimen yliopiston väylän hakuaika on 3.5. - 17.5.2021 Opintopolku-palvelussa. Valinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 9.7. Opiskeluoikeus väylähaun kautta myönnetään paria poikkeusta lukuun ottamatta sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Lisätietoja avoimen yliopiston väylästä voi kysyä yliopiston hakijapalveluista.

Luotu 04.01.2021 | Muokattu 05.01.2021