Biodiversiteettiyksikkö ja biologian laitos vastaanottavat luontoselvitykset-erikoistumisalan sertifiointiin vaadittavia teoriakokeita

11.01.2019

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) sertifiointityöryhmä on myöntänyt Turun yliopiston biologian laitokselle ja biodiversiteettiyksikölle oikeuden vastaanottaa luontoselvitykset-erikoistumisalan henkilösertifiointiin vaadittavia teoriakokeita. Sertifioinnilla on tarkoitus varmistaa, että luontoselvityksiä tekevillä henkilöillä on riittävästi kokemusta ja tietotaitoa alan tehtäviin. 

Sertifiointi kuuluu ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmään ja sertifikaatin myöntää Suomen ympäristökeskuksessa toimiva sertifiointiryhmä. Sertifikaatin myöntäminen edellyttää hakijalta riittävää käytännön kokemusta luontoselvittäjän työstä ja teoriakokeen suorittamista. 

Luontoselvitykset on ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän uusi erikoistumisala ja ensimmäiset sertifioidut luontoselvittäjät saanevat todistuksensa ensi keväänä. Teoriakokeita järjestetään Turun yliopistolla neljä kertaa vuodessa, maalis-, touko-, elo- ja marraskuussa. 

Koe sisältää kolme osaa: luontotyyppien tuntemusta testaavan kokeen, putkilokasvilajien ja tiukasti suojeltujen eläinlajien tuntemuskokeen sekä kirjallisen kokeen, joka käsittelee luontoselvitysten edellyttämien lakien ja säädösten, ekologian perusteiden, maastotyön hyvien käytäntöjen, asianmukaisten tutkimusmenetelmien, työturvallisuuden sekä raportoinnin osaamista. 

Kokeiden järjestämisestä vastaavat dosentti Sanna Huttunen (kasvimuseo, biodiversiteettiyksikkö) ja dosentti Timo Vuorisalo (biologian laitos). 

– Koe on varsin vaativa. Esimerkiksi putkilokasvikokeessa edellytetään 750 Suomessa esiintyvän putkilokasvin osaamista, ja näistä EU:n luontodirektiivin liitteissä annetuista direktiivilajeista, rauhoitetuista lajeista ja erityisesti suojeltavista lajeista ei sallita yhtään virhettä, Huttunen kertoo.

Kokeen hyväksyttävästi suorittaneelle henkilölle, jolla on riittävä käytännön kokemus luontokartoittajana, SYKE:n sertifiointityöryhmä myöntää luontoselvitykset-erikoistumisalan henkilösertifioinnin, joka on voimassa kahdeksan vuotta. Jatkossa tavoitteena on, että luontoselvityksiä tilaavat yritykset ja ympäristökeskukset tulevat vaatimaan sertifioidun luontoselvittäjän pätevyyttä kilpailuttaessaan. 
 

Luotu 11.01.2019 | Muokattu 11.01.2019