Asiasana: luontoselvitykset

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

SYK Oy selvittää Turun yliopiston kampusten luontoarvoja

28.05.2020

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin väheneminen aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia luontoon ja myös ihmisten hyvinvointiin. Monimuotoisuuden säilymistä on tärkeää edistää myös rakennetuissa kaupunkiympäristöissä. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on nostanut luonnon monimuotoisuuden osaksi kestävän kehityksen työtään ja aikoo selvittää myös Turun yliopiston kampusten luontoarvoja tulevan kesän aikana.

Biodiversiteettiyksikkö ja biologian laitos vastaanottavat luontoselvitykset-erikoistumisalan sertifiointiin vaadittavia teoriakokeita

11.01.2019

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) sertifiointityöryhmä on myöntänyt Turun yliopiston biologian laitokselle ja biodiversiteettiyksikölle oikeuden vastaanottaa luontoselvitykset-erikoistumisalan henkilösertifiointiin vaadittavia teoriakokeita. Sertifioinnilla on tarkoitus varmistaa, että luontoselvityksiä tekevillä henkilöillä on riittävästi kokemusta ja tietotaitoa alan tehtäviin.