SYK Oy selvittää Turun yliopiston kampusten luontoarvoja

28.05.2020

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin väheneminen aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia luontoon ja myös ihmisten hyvinvointiin. Monimuotoisuuden säilymistä on tärkeää edistää myös rakennetuissa kaupunkiympäristöissä. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on nostanut luonnon monimuotoisuuden osaksi kestävän kehityksen työtään ja aikoo selvittää myös Turun yliopiston kampusten luontoarvoja tulevan kesän aikana.

Euroopan unioni julkaisi viime viikolla uuden, kunnianhimoisen biodiversiteettistrategian, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen vuoteen 2030 mennessä. Monimuotoisuuden vaaliminen ei tapahdu vain suojelualueiden perustamisen kautta, vaan sitä on tärkeää huomioida myös rakennetun kaupunkiympäristön suunnittelussa ja käytössä.

SYK selvittää tulevan kesän aikana useiden kampusalueiden luontoarvoja yhteistyössä yliopistojen ja Ramboll Finland Oy:n kanssa. Luontoarvoja selvitetään lähtötietojen ja myös paikan päällä tehtävien kartoitusten avulla. Myös Turun yliopiston kampukset ovat mukana kartoituksessa.

– Tulemme kartoittamaan Turusta noin 25 hehtaarin alueen. Tulosten perusteella voimme suunnitella toimintaamme huomioimaan kampusalueiden luontoarvot aikaisempaa kattavammin esimerkiksi rakennusten ylläpitoa suunnitellessamme, kertoo SYK Oy:n ympäristöinsinööri Ari-Pekka Lassila.

Turun kampusalue on monipuolinen kokonaisuus niin rakennushistoriallisesti kuin luontotyypeiltäänkin. Kampusalueen keskeisimmällä paikalla eli yliopistonmäellä on sekä niukkaravinteinen keto että toisaalla myös rehevää lehtomaista kasvillisuutta. Alueen rikasta luontoa hyödynnetään monipuolisesti esimerkiksi biologian perusopintoihin kuuluvilla kursseilla.

– Meillä onkin jo ollut yliopistonmäellä hyönteispyydyksiä, ja saamiemme tulosten perusteella tiedämme, että täällä viihtyy esimerkiksi monimuotoinen perhoslajisto, mukaan lukien jalavanopsasiipi ja uhanalaisuusselvityksessä silmälläpidettäväksi luokiteltu pilkkupiiloyökkönen. SYK:n toteuttama kartoitus tulee antamaan meille entistä tarkempaa tietoa alueen lajeista ja jatkamme myös itse alueen lajiston tutkimusta, kertoo Biodiversiteettiyksikön johtaja, professori Ilari Sääksjärvi.

Lassila ja Sääksjärvi ovat Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmän jäseniä. Sääksjärvi on jäsenenä ja 2. varapuheenjohtajana myös Ympäristöministeriön asettamassa Luontopaneelissa, joka aloitti toimintansa uudistuneena 1.5.2020.

– Aktiivinen yhteistyö vuokranantajien ja muiden sidosryhmien kanssa on tärkeää kampusalueiden ja tilojemme kehittämisessä entistä kestävämpään suuntaan. SYK on ollut meille tärkeä yhteistyökumppani hiilijalanjäljen määrityksessä, ja on hienoa, että voimme nyt laajentaa yhteistyötämme myös luontoarvojen paremman huomioimiseen liittyen, sanoo Turun yliopiston toimitilapäällikkö Nora Hilden.  

> Lisätietoa SYK Oy:n hankkeesta: Luontoarvot osaksi kampuskehitystä

Teksti: Marjaana Suorsa

Luotu 28.05.2020 | Muokattu 28.05.2020