DISCE -hanke sai erinomaiset arviot komission arvioitsijoilta

06.10.2022

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on johtanut ja koordinoidut 3,5-vuotista, Euroopan komission Horizon2020 ohjelman rahoittamaa Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies (DISCE) –hanketta. Monitieteisessä tutkimushankkeessa tarkastelimme, minkälainen on inklusiivinen ja kestävä luova talous ja kuinka sitä voidaan Euroopassa edistää.

DISCE-konsortioon kuului neljä tutkimusorganisaatiota: Turun yliopisto (Suomi), King’s College London (UK), Grand Sasso Science Institue (Italia) ja Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) sekä kaksi sidosryhmäpartneria CUMEDIAE (Belgia) ja eurooppalainen kulttuurialan keskusten verkosto Trans Europe Halles (Ruotsi).

Syyskuun lopussa komission ulkopuoliset arvioitsijat arvioivat, kuinka kesäkuussa 2002 päätökseen saatu DISCE onnistui tavoitteessaan tutkia ja kehittää luovaa taloutta. Arvioitsijat perehtyivät laajasti hankkeen tutkimusraportteihin sekä toimittamiemme raporttien perusteella myös monipuoliseen ja vuorovaikutteiseen toimintaamme sidosryhmien kanssa.

etäkokous

DISCE sai varauksetonta kiitosta yhteneväisestä ja ainutlaatuisesta lähestymistavastaan ja tutkimusmetodologiastaan, jossa yhdistyivät alueellinen case-tutkimus, tilastollinen analyysi sekä sidosryhmien kanssa tehty vuorovaikutus. Luovan talouden tilastointia, koulutusta ja osaamista, liiketoimintamalleja ja innovaatioita sekä kulttuurista kehittymistä käsittelevät työpaketit nivoutuivat erinomaisesti toisiinsa ja niiden tuottama uusi tieto luotiin yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Kokonaisuutena DISCE oli hyvin johdettu ja toteutettu hanke, jonka tieteelliset tuotokset olivat hyvää ja paikoin jopa erinomaista laatua. DISCE kontributoi olemassa olevaan tietoon ja keskusteluun tuottamalla rohkeita ja konkreettisia ehdotuksia luovan talouden kehittämiseksi. Erityisesti mieltäni lämmitti arvioitsijan kokoava kommentti: ”Tremedeously maticilous work!”.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. DISCE tuotti ainutlaatuisen laadullisen ja osin myös määrällisen tutkimusaineiston, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet korkeatasoiseen tieteelliseen julkaisutoimintaan ja uusille tutkimushankkeille. Lämmin kiitos kaikille DISCE-konsortion jäsenille loistavasta yhteistyöstä sekä kaikille luovan talouden toimijoille, jotka arvokkaalla panoksellaan ovat mahdollistaneet DISCEn työn luovan talouden tutkimisessa ja edistämisessä.

Disce logo      www.disce.eu

Luotu 06.10.2022 | Muokattu 06.10.2022