ECOPRODIGIn toimenpideohjelma on julkaistu

18.12.2020

ECOPRODIGI-hankkeen (Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalisation) toimenpideohjelma ekotehokkaamman merenkulun, satamatoimintojen ja meriteollisuuden saavuttamiseksi on julkaistu.

Toimenpideohjelmassa kootaan yhteen hankkeen keskeiset tutkimustulokset ja esitetään suosituksia, millaisin toimenpitein ja kenen toimesta asioita pitäisi viedä eteenpäin, jotta merellisistä toiminnoista saadaan entistä tehokkaampia ja ympäristöystävällisiä.

Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin uusia digitaalisia ratkaisuja alusten suorituskyvyn monitorointiin, lastinkäsittelyn optimointiin ja telakkaprosessien optimointiin. Digitalisaation tarvitsema teknologinen perustaso on jo hyvä, mutta teknologian, ratkaisujen ja sovellusten kehittäminen tarjoaa valtavat mahdollisuudet digitalisaation hyödyntämiseen. Standardoinnin lisääminen edesauttaa tätä hyödyntämistä. Koulutus taas on avainasemassa, jotta henkilöstö saadaan omaksumaan uudet digitaaliset ratkaisut ja sovellukset.

Toimenpideohjelma (Policy Agenda) ja muut hankkeessa julkaistut dokumentit löytyvät hankkeen nettisivuilta: Publications - ECOPRODIGI.

Kolmivuotinen hanke päättyy 31.12.2020.

Lisätietoja: erikoistutkija Tapio Karvonen

Interreg BSR -ohjelman logo ja EU-lippu

Luotu 18.12.2020 | Muokattu 18.12.2020