Find Horizon Europe toi yhteen Horisontti Eurooppa -ohjelmasta kiinnostuneet

11.11.2022

Turun alueen korkeakoulujen TRUEnet-verkosto (Turku Region University EU network) järjesti 2.11. Find Horizon Europe -tapahtuman, jossa puhuttiin Horisontti Euroopasta eli EU:n suurimman tutkimuksen ja innovaation rahoitusohjelmasta vuosille 2021–2027.

TRUEnet-verkosto perustettiin vuoden 2021 alussa Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian rehtoreiden aloitteesta. Verkosto pyrkii vahvistamaan Turun alueen korkeakoulujen yhteistyötä, lisäämään ja monipuolistamaan alueen korkeakoulujen saamaa EU-rahoitusta, tukemaan korkeakouluja suurempien ja tehokkaampien EU-projektien kehittämisessä sekä lisäämään korkeakoulujen näkyvyyttä.

Find Horizon Europe -tilaisuuden tarkoituksena oli avata osallistujille Horisontti Eurooppa -ohjelman sisältöä ja tärkeyttä. Puhujat tarjosivat monipuolisesti tietoa Horisontti-ohjelmasta ja konkreettisia vinkkejä tutkijoille, kuinka onnistua rahoitushauissa.

Tilaisuuden avasi Turun yliopiston tutkimuksen vararehtori Kalle-Antti Suominen, joka puhui Horisontti Eurooppa -ohjelman merkityksellisyydestä:

- Kansainvälisyyden lisääminen on tärkeää alueemme korkeakouluissa. Tätä varten Horisontti Eurooppa on oivallinen väline. Turkulaiskorkeakouluissa on paljon potentiaalia, jota meidän tulisi hyödyntää tämänkaltaisissa tutkimuksen rahoitusohjelmissa.

Hiljattain turkulaisten korkeakoulujen yhteisenä EU-asioiden päällikkönä aloittanut Anniina Jaako painotti EU-verkostoitumisen merkitystä:

-Haluamme verkostona ja korkeakouluina olla vaikuttavia toimijoita keskeisissä EU-verkostoissa sekä lisätä näkyvyyttämme EU:ssa. Euroopan unioniin suuntautumalla tutkijat voivat myös saada suuremman yleisön tutkimukselleen ja löytää uusia yhteistyökumppaneita omalta alalta, Jaako kertoi.

Tarkoituksena on jatkossa esimerkiksi ideoida ja kehittää toimintatapoja, joilla edistetään valmiuksia vaikuttaa rahoitusohjelmien sisältöihin.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö mainitsi puheessaan, että Suomella menee Horisontti Eurooppa -ohjelmassa ihan hyvin, mutta parannettavaa olisi. Niinistö puhui muun muassa Horisontti Eurooppa -ohjelman tärkeydestä monien haasteiden ratkaisemisessa:

- Horisontti Eurooppa on rahoituksen osalta maailman isoin yksittäinen tutkimusohjelma. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, ylikulutus ja terveyteen liittyvät haasteet ovat sellaisia asioita, joihin myös Horisontti Eurooppa -ohjelma vastaa rahoittamallaan tutkimuksella.

Lisäksi Niinistö puhui yleisesti tieteen rahoittamisesta. Hän korosti, että Euroopan komissio tekee paljon yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja haluaa kuunnella asiantuntijoita.

- Kannustan tutkijoita olemaan aktiivisia: ottakaa osaa keskusteluihin ja tuokaa niihin tieteellistä tietoa.  Lisäksi haluan tuoda esiin, että Horisontti Eurooppa -ohjelmalla rahoitetaan myös humanistista tutkimusta. Älkää ajatelko olevanne ulkona ohjelmasta, jos ette tee teknologiaan liittyvää tutkimusta, Niinistö totesi.

Tapahtumassa puhui myös Horisontti-ohjelman kansallisen yhteystoimiston EUTI:n Kaisa Ainala. Sekä Niinistö että Ainala korostivat EU-rahoituksen saamisen merkitystä suomalaisille korkeakouluille.

 

Teksti ja kuvat: Ainoliina Leskelä

Luotu 11.11.2022 | Muokattu 11.11.2022