FLxDeep-hanke vastaa ilmastokriisiin tulevaisuuslukutaidolla

19.01.2021

Voisimmeko löytää uusia tapoja muutosten toteuttamiseen, jos näkisimme maailman useiden tulevaisuuksien kautta? Tulevaisuudentutkija Nicolas Balcom Raleigh haastaa ihmisiä ja organisaatioita pohtimaan omaa suhtautumistaan tulevaisuuteen ja laajentamaan tulevaisuudenkäyttötapojaan.

Raleigh johtaa Futures Literacy across the Deep -hanketta (FLxDeep), jota rahoittaa Euroopan teknologiainstituutin perustama ja rahoittama tieto- ja innovaatioyhteisö EIT Climate-KIC. Hankkeen tavoitteena on auttaa Climate-KIC-verkoston organisaatioita hyödyntämään tulevaisuuslukutaitoa ilmastokriisin ratkaisujen innovointiin.

Tulevaisuuslukutaito on UNESCO:n kehittämä käsite, jonka pohjalta FLxDeep-hanke alkoi vuonna 2019. Se on taito, joka mahdollistaa erilaisten tulevaisuuksien kuvittelemisen ja hyödyntämisen viheliäisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen edessä. FLxDeep tuottaa tietoa ja testaa, mitä tapahtuu, kun organisaatiot alkavat hyödyntää tulevaisuuslukutaitoa päivittäisessä työssään.

– Tietoisuus siitä, miten ajatuksemme ja oletuksemme tulevaisuudesta vaikuttavat innovaatiotyöhön, ja toisaalta kyky kuvitella monia mahdollisia tulevaisuuden kehityspolkuja mahdollistavat todellisen muutoksen tekemisen.Tämä on koko ajattelumme kulmakivi, Balcom Raleigh tiivistää.

Futures Researcher Nicolas Balcom Raleigh

Kuvaaja/Tekijä

Hanna Oksanen

Uusia kykyjä muutoksen mahdollistamiseksi

Tulevaisuuslukutaidon avulla ihmiset voivat löytää muutosvoiman ja toimijuuden, vaikkei tulevaisuudesta ole ikinä täyttä ymmärrystä. Tällöin pitää keskittyä tämän päivän valintoihin ja kestävyystoimiin. Kun tulevaisuuslukutaitoprosessia pilotoidaan ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävissä innovaatioissa, voivat kestävyyshyödyt olla hyvin oivaltavia ja merkittäviä.

EIT Climate-KIC pyrkii tukemaan monenlaisten innovaatioiden kehitystä ilmastokriisin ratkaisuiksi. Tavoitteena on muuttaa kokonaisten yhteisöjen ja yksikköjen toimintatapoja systeemisesti ja pitkällä aikavälillä. Uusimmassa strategiassaan EIT Climate-KIC totesi, että käynnissä on akuutti ilmastohätätila, ja päästöjen määrää on pienennettävä merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. FLxDeep-hanke tukee tätä tavoitetta tarjoamalla tulevaisuuslukutaitoa systeemisen murroksen tueksi.

Hankkeen lähtökohta on, että kun ihmiset kykenevät kuvittelemaan lukuisia tulevaisuuksia, he näkevät myös aiempaa enemmän mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Keskeisimpänä työkaluna hanke käyttää  yhteiskehittäviä työpajoja, niin sanottuja tulevaisuuslukutaitolaboratorioita.

–  Laboratorioissa haastetaan ihmiset hahmottamaan täysin odottamattomia ja epätavallisia tulevaisuuden muotoja. Sitten pohditaan, miten uudenlaisia ja ennestään vieraita tulevaisuuksia voitaisiin hyödyntää, ja miten ne vaikuttavat tapaamme nähdä nykyhetki, Balcom Raleigh kertoo.

Laboratoriota järjestävä taho suunnittelee teeman sen perusteella, mitä osallistujat pitävät tärkeänä. Yhdessä luotu teema tekee laboratoriosta hyödyllisen ja käytännönläheisen. Jälkikäteen käydään läpi esiin nousseita asioita ja etsitään konkreettisia toimintatapoja. Laboratorio itsessään tarjoaa uusia näkökulmia tämän päivän mahdollisuuksiin.

Tulevaisuuslukutaitolaboratorioita on järjestetty ympäri maailmaa jo ennen FLxDeep-hanketta. Tässä hankkeessa uutta on kuitenkin se, että se etsii uusia kehittämistapoja myös laboratorioiden lisäksi. Uusilla työkaluilla voidaan tukea innovaatiotoimijoita tulevaisuudenlukutaidon käyttämisessä yhä paremmin ja pitkäjänteisemmin.

FLxDeep pyrkii tavoitteeseensa kuuden kansainvälisen kumppanin konsortiona. Hanketta johdetaan Turun yliopistosta. Konsortion jäsenet ovat osallistavan laboratoriotyöskentelyn ja -suunnittelun, opettamisen, toimintatutkimuksen, liiketoiminnan, kestävien innovaatioiden ja johtajuuden asiantuntijoita ympäri Eurooppaa.

Vuonna 2020 hanke liittyi kolmeen EIT Climate-KIC-yhteisön Deep Demonstrations -innovaatio-ohjelmaan. Deep Demonstrations -prosessien tarkoituksena on mahdollistaa systeeminen muutos ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Kaiken lähtökohta on, että organisaatiot itse haluavat tuottaa muutosta.

– Deep Demonstrations -tiimeillä on merkittävää innovaatio-osaamista kestävän kehityksen saralla. Me tuomme näille tiimeille tapoja saavuttaa tietoisuutta siitä, miten  tulevaisuutta voi hyödyntää ja maailmaa hahmottaa vaihtoehtoisien kehityskulkujen kautta.

FLxDeep-hankkeen jäsenet ovat työskennelleet Deep Demonstrations -tiimien rinnalla ja auttaneet näitä oppimaan käyttämään tulevaisuuslukutaitoa eri sektoreilla ja eri konteksteissa. FLxDeep myös on myös kouluttanut Deep Demonstations -tiimien johtajia. Tavoitteena on voimauttaa organisaatiot itse johtamaan tulevaisuuslukutaitoprosesseja.

Tavoitteena jatkuva vuorovaikutus

Ensimmäiset tulevaisuuslukutaitolaboratoriot hankkeessa järjestettiin vuonna 2019. Yksi niistä toteutettiin Turussa. Kun työskentelyn potentiaali huomattiin,  FLxDeep päätti laajentaa toimintaansa vuonna 2020.

–  Emme ole vain ulkopuolisia toimijoita, jotka tarjoavat työpajan. Sen sijaan tarkoituksenamme on kehittää jatkuvaa kanssakäymistä ja uusia prosesseja ilmastokriisin ratkaisuihin keskittyvien innovaatiotoimijoiden kanssa. Tällainen työskentelytapa lisää tietoisuutta tulevaisuuslukutaidosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, Balcom Raleigh kertoo.

Hanke on laajentunut maantieteellisesti myös EIT Climate-KIC:n kannalta uusille alueille. Jos uusi alue, kaupunki, hanke tai organisaatio haluaa hyödyntää tulevaisuuslukutaitoa, FLxDeep auttaa pääsemään alkuun.

Esimerkiksi Kreikassa konsortion kumppani FORTH-PRAXI järjesti tulevaisuuslukutaitolaboratorion hiiliriippuvaisella Kozanin alueella. Laboratorion järjestäjä kertoi organisoivalle tiimille, että kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun yhteisö kävi avointa keskustelua alueensa tulevaisuudesta.

– Hiilelle perustuvalla teollisuudella on pitkät perinteet, ja haasteena on auttaa yhteisöjä näkemään uusia vaihtoehtoja ja myös toivoa keskustelemalla tulevaisuudesta.
Toinen FLxDeep-hankkeen tuotos on liiketoimintamalli, joka tarjoaa asiakkaille palveluita tulevaisuuslukutaidon kehittämiseen. Malli kanavoi tulevaisuuslukutaidon potentiaalin niihin haasteisiin, joita yritystoiminnassa kohdataan, kun työskennellään resilienssin, kestävyyden ja planeetan elinkelpoisuuden vahvistamiseksi.

Liiketoimintamallin kehittämistä johti École des Ponts kauppakorkeakoulu yhdessää Turun yliopiston ja UNESCO:n kanssa. Malli on valmis asiakaskäyttöön, ja se on jo herätellyt kiinnostavia asiakkaita.

Vahvuutta ja inspiraatiota Climate-KIC-yhteisöstä

FLxDeep ja Climate-KIC toimivat vuorovaikutteisessa yhteistyössä. Balcom Raleighin mukaan hanketta ei olisi ilman EIT Climate-KIC-verkostoa ja tukea. Rahoitus mahdollisti sen, että kumppaniorganisaatiot pystyivät varaamaan työvoimaa tulevaisuuslukutaidon edistämiseen.

– Resurssien ja yhteyksien lisäksi hankkeemme on saanut paljon inspiraatiota siihen, miten pystyimme auttamaan ihmisiä käsittelemään ilmastohätätilaa, Balcom Raleigh toteaa.

Hanke sai suurimman osan rahoituksestaan vuonna 2020 Long-termism Deep Demonstration -prosessilta, joka tähtää edistämään pitkän aikavälin perspektiivia rahoitusalaan, liiketoimintaan, politiikkaan ja laajemmin koko yhteiskuntaan. Balcom Raleigh on työskennellyt tämän nimenomaisen Deep Demonstration -prosessin kanssa läheisesti hankkeensa alusta lähtien.

– FLxDeep ei olisi näin rohkea, pitkälle tähtäävä ja hiottu hanke, jos olisin työskennellyt yksin tai vain aiempien verkostojeni kanssa. Long-termism prosessin tiimi ja muut kumppanit sytyttivät monia uusia ideoita ja auttoivat katsomaan kokoajan pidemmälle horisonttiin ja sen yli. Mikä vain tuntuu mahdolliselta, kun saa työskennellä niin moninaisen ja kyvykkään osaajajoukon kanssa, Balcom Raleigh tiivistää.

FLxDeep pyrkii jatkamaan tänä vuonna osana samoja Deep Demonstrations -tiimejä, joihin se liittyi vuonna 2020. Hanke kartoittaa myös jo vaihtoehtoja, joilla tulevaisuuslukutaitoa voidaan kehittää muiden EIT Climate-KIC-ohjelmien kanssa.

> FLxDeep-hankkeen kotisivut

EIT-Climate Kic logo

 

Luotu 19.01.2021 | Muokattu 20.01.2021