Geoportti auttaa tutkijoita hyödyntämään paikkatietoa teholaskentaympäristössä

13.05.2019

Uusi Geoportti.fi-sivusto on suunnattu kaikille paikkatietoa hyödyntäville tutkijoille. Sivusto kokoaa yhteen kansallisessa paikkatietoinfrastruktuurissa saatavilla olevia aineistoja, merkittävimmät paikkatietojen käsittelyn työkalut sekä joukon ohjeita ja koulutusmateriaaleja. Turun yliopiston maantieteen osasto koordinoi Geoportin virtuaalisen palvelualustan suunnittelua ja vastasi toteutusvaiheessa sen koulutusyhteistyötä ja itseopiskelua tukevista ratkaisuista.

Geoportti-sivuston tavoitteena on lisätä paikkatietojen hyödyntämistä yli tutkimusaluerajojen. Sivuston aineistojen ja materiaalien avulla käyttäjät voivat etsiä omiin tarpeisiinsa sopivia paikkatiedon käsittelyn lähestymistapoja. Keskeisimmät aineistot ja työkalut tarjotaan saataville suoraan CSC:n teholaskentaympäristöön.

– Suomessa on useita paikkatietoa, tai hienommin sanottuna geospatiaalisia aineistoja ja menetelmiä hyödyntäviä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Turun yliopisto on ollut alusta saakka mukana geoinformatiikan yliopistoverkosto Fiuginet:in toiminnassa ja paikkatiedolla on rooli lukuisissa yliopiston hankkeissa, yritysyhteistyössä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, kertoo maantieteen professori Risto Kalliola Turun yliopistosta.

Avoimen paikkatiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Myös tiedon löydettävyys ja käytettävyys ovat parantuneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Geoporttiin kootaan lukuisia ohjeita sekä koulutusmateriaaleja, jotta paikkatietoja voivat hyödyntää myös ne, joilla ei ole pitkää alan koulutusta.

Geoportti.fi-sivuston on toteuttanut oGIIR-konsortio (Open Geospatial Information Infrastructure for Research - Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri), jonka jäseninä on joukko tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. oGIIR-hankkeen tavoitteena on luoda käyttäjälähtöisyyteen ja avoimeen saatavuuteen perustuva rakenne tukemaan Suomen tutkimusyhteisöä ja tehostamaan paikkatietoalan tutkimusta.

– Geoportti on aivan erityinen Firi-infrastruktuuri tukiessaan tutkimusta ja koulutusta samanaikaisesti useilla tieteenaloilla. Odotamme sivustolle tuhansia käyttäjiä, sanoo Kalliola, joka on oGIIR-hankkeen varajohtaja.

oGIIR-hanketta rahoittaa Suomen Akatemia ja konsortion organisaatiot.

Luotu 13.05.2019 | Muokattu 20.05.2019