Haku Kestävän kehityksen koulutusohjelmaan nyt avoinna

04.05.2020

Haku Kestävän kehityksen koulutusohjelmaan (sivuainekokonaisuus) on avoinna 4.5.–21.8.2020.

Kestävän kehityksen koulutusohjelma KEKO on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarjottava ainutlaatuinen mahdollisuus hankkia 25 opintopistettä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia kestävyyshaasteiden parissa työskentelyyn. Opintokokonaisuus koostuu lukuvuoden mittaisesta tiimityökurssista (10 op) sekä valinnaisista kursseista (15 op).

KEKOn tiimityökurssi tarjoaa rautaisannoksen tärkeitä ja ajankohtaisia tutkimus- ja työelämävalmiuksia. Yliopistosta valmistuneet maisterit tarvitsevat arvionsa mukaan esimerkiksi kykyä omaksua uutta, organisointi-, yhteistyö-, neuvottelu-, tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä toimia tieteidenvälisissä ryhmissä. KEKOssa nämä taidot opitaan työskentelemällä lukuvuoden ajan samassa tiimissä muista tiedekunnista tulevien opiskelijoiden kanssa.

Kestävä kehitys eri ulottuvuuksineen tulee kurssilla tutuksi luentojen, kirjallisuuden, yhteisten keskustelujen ja harjoitustöiden kautta.

KEKOon sisältyvät valinnaiset kurssit mahdollistavat monitieteisen opiskelun eri tiedekuntien tarjontaan nojautuen. Voit valita kestävän kehityksen eri puolia sivuavien valinnaisten kurssien listalta esimerkiksi ympäristöasioihin, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiin, kulttuuriseen muutokseen, vuorovaikutuksen ja kulttuuriperinnön kysymyksiin, yhteiskuntaan ja vaikuttamiseen, vastuulliseen liiketoimintaan sekä tulevaisuusajatteluun liittyviä kursseja.

Eri tiedekuntien tarjonnasta ja verkkopohjaisten kurssien valikoimasta voi räätälöidä omaa kestävän kehityksen asiantuntijuutta tukevan kokonaisuuden.

KEKOon voivat hakea kaikkien Turun yliopiston tiedekuntien opiskelijat toisesta vuosikurssista alkaen.

Luotu 04.05.2020 | Muokattu 04.05.2020