Hasse Karlsson Kansallisen neurokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajaksi

03.02.2023

Kansallisen neurokeskuksen johtoryhmän uudeksi puheenjohtajaksi on valittu 1.1.2023 alkaen professori, ylilääkäri Hasse Karlsson. Karlsson toimii integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professorina Turun yliopistossa ja on aiemmin toiminut Turku Brain and Mind Centerin johtajana sekä psykiatrian professorina Helsingin yliopistossa.

Kuvaaja/Tekijä

Esko Keski-Oja

Kansallinen neurokeskus on seitsemän yliopiston ja viiden yliopistollisen sairaalan sisältävän hyvinvointialueen yhteistyöverkosto, joka perustettiin ministeriöiden tuella vuonna 2021. Jäsenorganisaatioiden muodostamiin Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun Brain & Mind -alueverkostoihin kuuluu yhteensä yli tuhat suomalaista neurotieteiden tutkijaa sekä keskeiset alueelliset sidosryhmät, mukaan lukien potilasjärjestöjä.

– Kansallisen neurokeskuksen alueellinen toiminta näkyy tällä hetkellä tutkimusta ja elinkeinoelämän yhteistyötä edistävinä EAKR-hankkeina, teemoitettuina tapahtumina, muina alueiden omat painopisteet huomioivina toimenpiteinä ja myös alueiden välisenä yhteistyönä, Hasse Karlsson kertoo.

Kansallisen neurokeskuksen toiminnan tarkoituksena on edistää kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja siten edesauttaa aivoterveyden edistämiseen sekä aivosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien innovaatioiden syntymistä.

– Tavoitteena on parempi aivoterveys ja aivosairauksien aiheuttamien kustannusten merkittävä vähentäminen Suomessa sekä entistäkin korkeatasoisempi ja vaikuttavampi tieteellinen tutkimus, Karlsson kertoo.

Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheessa sekä sen ensimmäisenä kaksivuotiskautena johtoryhmän puheenjohtajana toimi professori Reetta Kälviäinen Itä-Suomen yliopistosta, jossa toimintaa myös koordinoidaan kansallisesti edelleen johtaja Eero Rissasen vetämänä. Kälviäinen kertoo ojentavansa tyytyväisenä johtoryhmän viestikapulan seuraajalleen vaiheessa, jossa toiminta on saatu pystyyn ja kansallisen yhteistyön tuottamaa merkittävää lisäarvoa voidaan tuoda esiin uudella vaihteella.

Johtoryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valitun Hasse Karlssonin oma tutkimusalue on aivojen kehitys. Hän johtaa suurta FinnBrain-syntymäkohorttia, jossa selvitetään lasten aivojen kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on tunnistaa eri aivosairauksien varhaisvaiheen muutoksia ja riskitekijöitä.

Karlsson näkee Kansallisessa neurokeskuksessa suuria mahdollisuuksia neurotutkimuksen kansallisen synergian syventämiseen, potilaiden hoitoa hyödyttävään tutkimukseen sekä kansainvälisen yhteistyön rikastuttamiseen.

– Haasteena on luoda ilmapiiri, jossa tutkijat ja sidosryhmät voivat kokea puhaltavansa samaan hiileen. Näin neurotiede pystyy jatkossa entistä paremmin vastaamaan monimuotoisiin aivojen hyvinvointia uhkaaviin haasteisiin.

Luotu 03.02.2023 | Muokattu 03.02.2023