Suomen Parkinson-säätiöltä apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

11.04.2023

Suomen Parkinson-säätiön hallitus on tänä vuonna myöntänyt apurahoja Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien tutkimukseen yhteensä 171 700 euroa. Turun yliopistossa apurahan sai seitsemän tutkijaa.

Väitöskirjaan tähtääviin tutkimuksiin jaettiin kaikkiaan 14 apurahaa, määrältään yhteensä 86 900 euroa ja muuhun tieteelliseen tutkimukseen viisi apurahaa, yhteensä 25 400 euroa. Myönnetty erityisapuraha on määrältään 50 000 euroa ja se jaetaan kolmelle vuodelle. Matka-apurahoja myönnettiin kahdeksan, määrältään yhteensä 9 400 euroa. Turun yliopiston tutkijoille apurahoja myönnettiin yhteensä 29 600 euroa. 

Tänä vuonna apurahan hakijoita oli 58 ja haettu rahoitus 700 000 euroa, mikä on ennätyksellisen paljon säätiön mittakaavassa. Suomen Parkinson-säätiön tarkoituksen mukaisesti apurahojen kohteet rajautuvat lähinnä neurologian ja neurofarmakologian alueille. Suurin osa rahoituksista kohdistui tällä kertaa kliiniseen tutkimukseen. Myönnetyt apurahat mahdollistavat noin neljä tutkimushenkilötyövuotta.

Turun yliopistossa apurahan saivat:

Väitösapuraha:

  • Ajalin Riikka, LL: ”Tyypin 1 kannabinoidireseptorit Parkinsonin taudissa: Positroniemissiotomografiatutkimus [18F]FMPEP-d2-merkkiaineella”, Turun PET-keskus, Turun yliopisto, 4 400 euroa
  • Backman, Emmilotta, LK: ”Nigraalisen neuropatologian kliininen merkitys atyyppisissä parkinsonismeissa”, kliiniset neurotieteet, Turun yliopisto, 4 400 euroa
  • Niemi, Kalle, LL: ”Aivojen monoamiinitoiminta Parkinsonin taudissa”, Turun yliopisto, 8 800 euroa
  • Pullinen, Jaakko, LL: ”Liikehäiriöiden oireiden paikannus paikallisten aivoleesioiden perusteella”, Tyks Neurokeskus, Turun yliopisto, 2 200 euroa
  • Saarinen, Emmi, lääk. yo: ”Aivojen dopamiinitransportterikuvantaminen Parkinsonin taudin diagnostiikassa ja etenemisen ennustamisessa”, Turun yliopisto, apuraha 4 400 euroa

Muu tieteellinen apuraha:

  • Mäkinen, Elina, LT: ”Hyperkineettisten liikehäiriö- sairauksien paikantaminen aivovaurioiden avulla”, Tyks Neurokeskus, neurologia, Turku Brainlab, Turku Brain and Mind Center, Turun yliopisto, 4 400 euroa

Matka-apuraha:

  • Kuusela Aino, lääk. yo, Turun yliopisto, 1 000 euroa 

Luotu 11.04.2023 | Muokattu 11.04.2023