Vihanneksiä säilöttynä purkissa.

HealthFerm-hankkeessa selvitetään kasvipohjaisten hapantuotteiden terveysvaikutuksia

19.10.2022

Turun yliopisto on mukana uudessa EU-hankkeessa, jossa tutkitaan fermentoitujen elintarvikkeiden vaikutuksia terveyteen ja kehitetään uusia kasvipohjaisia elintarvikkeita. HealthFerm-hankkeen tavoitteena on myös tukea siirtymistä kestävämpään, kasvipainotteiseen ruokavalioon.

Fermentointia eli hapattamista mikrobikäymisen avulla on perinteisesti käytetty elintarvikkeiden säilyvyyden pidentämiseen. Viime vuosikymmeninä hapantuotteiden terveysvaikutuksiin on myös kiinnitetty entistä enemmän huomioita, mutta niiden terveyttä edistävistä vaikutuksista on rajoitetusti tutkittua tietoa. HealthFerm-hankkeen tavoitteena on selvittää hapantuotteiden mikrobien vaikutuksia ihmisen terveyteen, keskittyen erityisesti suolistoflooran rooliin. Tutkimustuloksia hyödynnetään myös uusien palkokasvi- ja viljapohjaisten fermentoitujen elintarvikkeiden kehittämisessä.

Yksi keskeisimmistä selvitettävistä asioista projektissa on se, millä tavalla fermentointi muokkaa elintarvikkeen biokemiallista koostumusta, ja miten tämä puolestaan vaikuttaa ihmisen elimistön metaboliaan molekulaarisella tasolla.

- Tämän tutkimiseksi Turun yliopistossa hyödynnetään metabolomiikka-analytiikkaa, jolla määritetään biokemikaaleja laaja-alaisesti sekä fermentoiduista ruokatuotteista, että ihmisiltä kerätyistä näytteistä fermentoitua ruokaa sisältävän tutkimusjakson jälkeen, kertoo elintarvikekehityksen professori Kati Hanhineva bioteknologian laitokselta.

Projektissa keskitytään myös karakterisoimaan fermentaatiossa käytettäviä bakteerikantoja ja tarkastelemaan niiden käyttömahdollisuuksia uusissa elintarvikkeissa. Lisäksi selvitetään eurooppalaisten kuluttajien näkemyksiä fermentoiduista ja kasvipohjaisista elintarvikkeista.

HealthFerm-hanke on saanut yhteensä 13,1 miljoonan euron rahoituksen EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmasta ja Sveitsin hallitukselta. Hanketta koordinoi belgialainen KU Leuven –yliopisto ja siihen osallistuu 22 kumppania eri puolilta Eurooppaa. Suomesta mukana ovat Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, VTT, Valio Oy ja Healthgrain Forum ry.

Luotu 19.10.2022 | Muokattu 20.10.2022