Ilmastonmuutos ja muuttoliikkeet: tutkijoilta julkilausuma alan osaamisen edistämisestä Suomessa

18.12.2020

Kansainvälisten muuttajien määrä on kasvanut voimakkaasti yli puoli vuosisataa. COVID-19-pandemia pysäytti liikkeen, mutta odotettavissa on uusi kansainvälisen muuton ja muun liikkuvuuden vilkastuminen. Eräs suurimmista tulevaisuuden epävarmuuksista on ilmastonmuutoksen vaikutus ihmisten liikkuvuuteen. 

COVID-19 pandemia on osoittanut alati kaupungistuvan maailman ja sitä kautta tiivistyvän väestöntiheyden haavoittuvaisuuden ulkoisille tekijöille. Kaupungeissa on lähtökohtaisesti muuta ympäristöä korkeampi lämpötila ja monet suurkaupungit sijaitsevat lähellä meriä. Ilmastonmuutos luo haasteita monille suurkaupungeille myös muuttuvan vedenkierron vuoksi.

– Ilmaston ja ympäristön merkitys muuttopäätöksissä on jäänyt tutkimuksessa taka-alalle, mutta nyt niiden rooli on sekä kasvamassa että muuttumassa, kertoo dosentti Tuomas Martikainen, Siirtolaisuusinstituutin entinen toimitusjohtaja.

Ilmasto- ja ympäristötekijät vaikuttavat tulevaisuudessa entistä enemmän yhteiskuntien sisäiseen ja kansainväliseen muuttoliikkeeseen. Muuttoliikkeiden seurauksia Suomessa ei vielä pystytä täysin arvioimaan, sillä siihen vaikuttavat monet asiat.

– Ilmastonmuutokset vaikutukset väestön liikkuvuuteen Suomen sisällä jäänevät pieniksi verrattuna moniin muihin maihin. Sen sijaan ilmastonmuutoksen vaikutukset muualta maailmalta saattavat nousta merkittäviksi. Näitä ovat esimerkiksi ilmastomuutoksen liikkeelle sysäämät ympäristön tilan, poliittiset ja taloudelliset muutokset, toteaa Ilmatieteen laitoksen ryhmäjohtaja Heikki Tuomenvirta.

Joukko suomalaisia tutkijoita on pohtinut yhdessä ilmastonmuutoksen ja kansainvälisen liikkuvuuden yhteyksiä ja julkaisut alan kehittämistarpeista julkilausuman.

– Pidän tärkeänä, että eri alojen tutkijat tekivät yhteistyötä, sillä ilmastonmuutoksen haasteet ylittävät tieteenalojen rajat. Luonnontieteilijät tuntevat hyvin ilmastoon liittyvät asiat, mutta jo nyt tiedämme, että yhteiskunnat voivat valita erilaisia strategioita ilmastonmuutoksen kanssa pärjäämiseen. Siksi monitieteellinen yhteistyö on välttämätöntä, muistuttaa maantieteen professori Jukka Käyhkö Turun yliopistosta.

Tutkijat korostavat, että Suomessa on tärkeää olla perillä muun maailman tapahtumista, sillä ilmastonmuutoksen seuraukset ylittävät kansallisvaltioiden rajat. Laadukas tutkimus luo edellytyksiä järkevälle päätöksenteolle.

Tutkijoiden julkilausuma julkistetaan Siirtolaisuusinstituutin järjestämässä zoom-webinaarissa perjantaina 18.12 ja se on jo luettavissa Siirtolaisuusinstituutin verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Dos. Tuomas Martikainen, 040 592 4202, tuomas.martikainen@migrationinstitute.fi  

Prof. Jukka Käyhkö, jukka.kayhko@utu.fi 

Toimitusjohtaja Saara Pellander, 040 127 1070, saara.pellander@migrationinstitute.fi 

Luotu 18.12.2020 | Muokattu 18.12.2020