Job shadowing -vierailu tarjosi uusia näkökulmia tšekkiläisille opettajille

10.03.2023

Helmikuussa 2023 ryhmä tšekkiläisiä opettajia vietti kaksi viikkoa Suomessa osana harjoittelua, jonka aikana tutustuttiin suomalaiseen opetukseen ja koulutusjärjestelmään.

Delegaatio koostui Keski-Böömin alueella sijaitsevan Gymnázium Hostivice -koulun aineenopettajista. Vierailun aikana opettajat viettivät aikaa Turun normaalikoulussa, joka toimii yhtenä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen harjoittelukouluista. Vierailun tarkoituksena oli kerätä kokemuksia ja havaintoja suomalaisesta opetus- ja koulutusjärjestelmästä niin kutsutun job shadowing -menetelmän avulla. Toisin sanoen, tšekkiläiset opettaja seurasivat ja tarkkailivat läheltä opetustilanteita aidossa oppimisympäristössä. Tavoitteena oli saada uusia ideoita ja tietoa opetuksesta ja pedagogisista menetelmistä suomalaisilta opettajilta.

Visiting teachers in front of a screen
Ryhmä koostui Gymnázium Hostivice -koulun aineenopettajista.

Vuorovaikutus ja innovatiiviset opetusmenetelmät herättivät innostusta

Kahden viikon vierailujakson päätteeksi tšekkiläisille opettajille annettiin mahdollisuus antaa palautetta vierailusta ja oppimastaan. Ryhmä piti vierailua kaiken kaikkiaan erittäin hyvänä ja opettavaisena. Vierailijat olivat erityisen vaikuttuneita siitä, miten suomalaiset opettajat asennoituivat oppilaisiin sekä siihen, miten opettajien ja oppilaiden välisestä vuorovaikutuksesta välittyi kunnioitus ja luottamus. Tämä heijasti vieraiden mielestä koko suomalaisen koulutusjärjestelmän arvopohjaa. Tšekkiläiset opettajat kiittelivät myös koulun suunnittelua ja ilmapiiriä, jotka heidän mielestään tukivat vuorovaikutusta ja oppimista. Paikallisten opettajien kyky opettaa ja toimia erittäin kansainvälisen ja monitaustaisen oppilaspohjan kanssa keräsi myös kiitosta.

Ilmapiirin ja vuorovaikutuksen lisäksi, vieraat ihastelivat oppituntien järjestelyjä, joissa hyödynnettiin perinteisen luokkaopetuksen lisäksi oppimismahdollisuuksia myös muissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Tšekkiläiset opettajat arvostivat myös niin kutsuttua lukusiestaa, jonka aikana oppilaat käyttävät 15 minuuttia äidinkielen tunnista lukemalla hiljaa painettua tekstiä. Lisäksi kaikille oppilaille tarjottu mahdollisuus osallistua esimerkiksi musiikin tunneille nähtiin erittäin positiivisena mahdollisuutena saada oppilaat oppimaan taitoja, joita heillä ei välttämättä ole mahdollisuutta oppia muuta kautta.

Visiting teachers at the Prom
Viimeisenä vierailupäivänä päästiin seuraamaan myös vanhojen tansseja.

Normaalikoulun lukion rehtori Katarina Vartiainen oli erittäin mielissään saadusta palautteesta ja vierailusta. Rehtori Vartiaisen mukaan job shadowing -menetelmä on arvokas kokemus myös paikallisille opettajille, joilla on mahdollisuus tarkastella omaa työtänsä jonkun toisen silmien kautta. Rehtori Vartiainen tarkensi myös, että vaikka osa opetusmenetelmistä saattaakin alkuun vaikuttaa hieman epätyypillisiltä, ne usein toimivat pedagogisen dialogin ansiosta. Kun opettajat keskustelevat uusista menetelmistä ja niiden syistä avoimesti oppilaiden kanssa, oppilailla on paremmat edellytykset hyötyä menetelmistä.

Job shadowing -vierailua koordinoi Turun yliopiston koulutusvienti, joka tarjoaa laadukkaita tutkimukseen perustuvia kansainvälisiä koulutuspalveluja opettajille ja muille asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää pedagogisia taitojaan tai hankkia uusia näkökulmia koulutusjohtamiseen.

Luotu 10.03.2023 | Muokattu 10.03.2023