Juhani Knuutille Suomen Kulttuurirahastolta 264 500 euron apuraha sepelvaltimotaudin tutkimiseen

19.05.2023

Suomen Kulttuurirahasto myönsi professori Juhani Knuutille ja KOVERI-tutkimushankkeelle 264 500 euron apurahan tutkimukseen, joka käsittelee sepelvaltimotautiin liittyvien muutosten kuvantamista muissa elimissä.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi yhteensä miljoona euroa apurahoina kuudelle hankkeelle, joiden tutkimus liittyy sydän- ja verisuonitauteihin. Professori Juhani Knuuti ja KOVERI-tutkimushanke saivat 264 500 euron rahoituksen, joka oli suurin Kulttuurirahaston myöntämistä apurahoista.

KOVERI-hankkeessa tutkijat tarkastelevat sepelvaltimotautiin liittyvien muutosten kuvantamista muissa elimissä. Tutkimus tuottaa ainutlaatuista tietoa sydämen ja muiden elinten vuorovaikutuksesta sekä sepelvaltimotaudin aiheuttamista muutoksista muiden elinten verenkiertoon. 

Juhani Knuuti hymyilee ja katsoo kameraan lähikuvassa lääkärintakki päällä, valkoinen tausta.

Professori Juhani Knuuti on Turun Valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja ja InFLAMES-lippulaivan varajohtaja.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat suomalaisten kansantauteja, ja vaikka niihin kuolleiden määrä on 1970-luvulta alkaen vähentynyt, ne aiheuttavat edelleen lähes puolet työikäisten kuolemista Suomessa. Yleisimpiä sydän- ja verisuonisairauksia ovat sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja aivoverenkiertohäiriöt. 

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. InFLAMES osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa.

Luotu 19.05.2023 | Muokattu 19.05.2023