Jukka Westermarckille Orionin Tutkimussäätiön palkintoapuraha

27.10.2022

Orionin Tutkimussäätiön hallitus on myöntänyt Turun yliopiston syöpäbiologian professorille Jukka Westermarckille 100 000 palkintoapurahan. Tunnustuksella säätiö kertoo tällä kertaa palkitsevansa uransa keskivaiheilla olevia tutkijoita paitsi ansiokkaasta tutkimustyöstä myös siitä, että he ovat julkisuudessa puhuneet tutkimusrahoituksen puolesta ja näin ajaneet kaikkien tutkijoiden asiaa.

Kuvaaja/Tekijä

Vesa-Matti Väärä

Jukka Westermarckin ja toisen palkintoapurahan saajan, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Tiina Sikasen palkinnot jaetaan tänään 27.10. 2022. Säätiö julkistaa samalla vuodelle 2023 hakemusten perusteella myöntämänsä noin miljoonan euron apurahat.  

Jukka Westermarck toimii syöpäbiologian professorina Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Biolääketieteen laitoksella ja tutkimusjohtajana Turun biotiedekeskuksessa. Hän on myös InFLAMES lippulaivahankkeen ryhmänjohtaja.

Westermarckin tutkimusryhmä on tunnistanut syöpäsolujen sisäisiä viestintämekanismeja, jotka edistävät syövän pahanlaatuisuutta. Ryhmän merkittävin saavutus on ollut CIP2A-onkoproteiinin tunnistaminen. Sen myötä on avautunut uusia näkymiä syövän hoidon tulevaisuuden mahdollisuuksiin. CIP2A-ylituotanto on yksi yleisimpiä syövässä nähtyjä muutoksia.

– Noin 70 prosentissa kaikista syöpänäytteistä, siis lähes kaikissa syövissä, tämä mekanismi on toiminnassa. Viimeisen 4–5 vuoden aikana fosfataaseihin liittyvä biologia on saanut huomiota myös lääkekehityksessä. Nyt alamme päästä lähemmäksi sitä, että saataisiin uutta hoitoa potilaille, Westermarck kertoo.

Westermarck on saamastaan tunnuksesta tyytyväinen ja iloinen.

– Tässä ei nähdäkseni palkita vain yhtä löydöstä, vaan satsaamisesta pitkäjänteiseen perustutkimukseen ja sen jalostamisesta kohden kliinisiä sovelluksia. Olen asettanut henkilökohtaiseksi tavoitteekseni, että vielä urani aikana jotain ryhmäni työstä siirtyy syövänhoitoon, Westermarck sanoo.

Westermarck on myös hyvillään, että hänen aktiivisuutensa tutkimusrahoituksen puolustamisessa on pantu merkille.

– Tieteen rahoituksen suhteen pidän viime vuosikymmentä menetettynä, mutta nyt olen optimistisempi. Jos parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän esitys tutkimusrahoituksen nostamisesta menee läpi, näen valoa tunnelin päässä. Laakereille ei tosin voi tässäkään asiassa jäädä lepäämään, Westermarck sanoo.

Jukka Westermarck valmistui Turun yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1996 ja väitteli lääketieteen tohtoriksi (LT) kunniamaininnalla Turun yliopistosta vuonna 1998. Westermarckin menestyksellinen tieteellinen työ on palkittu useilla palkinnoilla, näistä merkittävimmät ovat lääkäriseuran Duodecim nuoren tutkijan palkinto vuonna 2007 ja Anders Jahren nuoren tutkijan palkinto vuonna 2009. Suomen Leijonan ritarikunnan komentajamerkin hän sai vuonna 2020.

 Westermarck on julkaissut 116 alkuperäistyötä ja 14 katsausartikkelia.  

Orionin Tutkimussäätiö jakaa vuosittain sijoitustuottonsa sekä Orion Oyj:ltä saamansa lahjoituksen apurahoina nuorille tutkijoille tai äskettäin väitelleille tutkimustyön jatkamista varten. Tutkimussäätiö jakaa hakumenettelyyn perustuvia apurahoja eri tutkijoille lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian ja niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan aloille. Tänä vuonna myönnettyjä palkintoapurahoja ei ole voinut hakea. 

Aiemmin säätiön historiassa on myönnetty kolme palkintoapurahaa erilaisin myöntöperustein. Turun yliopistosta palkinnon on aiemmin saanut vuonna 2017 professori, InFLAMES-ryhmänjohtaja Johanna Ivaska

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot.

Tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2023

Palkintoapurahojen lisäksi Orionin Tutkimussäätiö jakoi suuria, enintään 50 000 euron suuruisia apurahoja 23:lle äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Turun yliopistosta suurempia apurahoja saivat:

  • Anttinen Mikael: Effect of neoadjuvant Degarelix on MRIguided transurethral ultrasound ablation in patients with intermediate-risk prostate cancer: A pilot study / Neoadjuvantti degarelix yhdistettynä eturauhasen kuumennushoitoon magneettiohjatusti keskiriskin eturauhassyövässä: Pilottitutkimus (NEOADT-TULSA), 25.000 €
  • Batkulwar Kedar: Importance of a novel miRNA in the development and early prediction of type 1 diabetes, 35.000 €
  • Haijanen Jussi Matias: APPAC IV - antibiootti vs. lumelääke lievän umpilisäketulehduksen polikliinisessä hoidossa (kansallinen kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus), 35.000 €

Lisäksi Orionin Tutkimussäätiö on myöntänyt pienempiä 3 000 — 5 000 euron suuruisia apurahoja 80 väitöstyötä tekeville nuorille tutkijoille tieteellistä tutkimustyötä varten. Näiden apurahojen arvo on yhteensä 397 000 euroa.

Uutista täydennetty 28.10. klo 9.25 tiedoilla Orionin Tutkimussäätiön jakamista apurahoista.

Luotu 27.10.2022 | Muokattu 07.11.2022