Kalliolle ja Nyqvistille STM:n sosiaalityön tutkimusrahoitukset

05.06.2023

Sosiaalityön professori Johanna Kallio ja emeritusprofessori Leo Nyqvist ovat saaneet sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän rahoituksen sosiaalityön yliopistotasoisille tutkimushankkeille. Kallion tutkimus kohdistuu sosiaalityöntekijän työhön, Nyqvistin digitaaliseen väkivaltaan.

Johanna Kallion ja Leo Nyqvistin kasvokuvat.Johanna Kallio saa lähes 442 000 euroa tutkimukselleen Sosiaalityöntekijä palveluiden valitsijana, päätöksentekijänä ja valvojana lastensuojelun avohuollossa.

Leo Nyqvist saa yli 474 000 euroa tutkimukselleen Digitaalisen väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen sosiaalityössä (DIGISOS).

Rahoitusmyöntö perustuu neljä vuotta sitten voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolain muutokseen. Se antaa ministeriölle mahdollisuuden avata tutkimusrahoitushaun ja myöntää valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille.

Tänä vuonna rahoituksen ministeriö jakoi yhteensä lähes 4,9 miljoonaa euroa 12 hakijalle. Hakemuksia jätettiin 29. Ministeriön mukaan nyt rahoitettavat hankkeet vahvistavat sosiaalityön tutkimusperustaista työkulttuuria ja huomioivat hyvinvointialueet sosiaalihuollon keskeisenä toimintaympäristönä.

Luotu 05.06.2023 | Muokattu 05.06.2023