Kansainvälisten osaajien urapolkuja tukeva Uniting Companies and International University Talents (UNICOM) -hanke on käynnistynyt

16.11.2021

Turun yliopiston koordinoiman UNICOM-hankkeen tavoitteena on lisätä alueen työmarkkinoiden avoimuutta ja houkuttelevuutta alueella jo asuville korkeakoulutetuille kansainvälisille osaajille. Hanke on ESR:n rahoittama ja se vastaa varsinaissuomalaisten yritysten osaajapulaan valituilla kärkialoilla (Health, Tech ja Clean). 

unicom

Kaksivuotinen, Vipuvoimaa EU:lta -rahoitusta saava UNICOM-hanke käynnistyi maaliskuussa 2021. UNICOM on osa ESR:n rahoittamaa Kokka kohti Suomea - Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin -kokonaisuutta, jonka tavoitteena on turvata yritysten kasvua edistämällä kansainvälisten osaajien sijoittumista Suomen työmarkkinoille.

UNICOM pyrkii edistämään kansainvälisten osaajien integroitumista suomalaiseen työelämään mm. tukemalla osaavan työvoiman ja työnantajien kohtaamisia sekä kehittämällä kansainvälisten osaajien työelämävalmiuksia. Hankkeessa kehitetään työkaluja ja malleja, jotka tukevat kansainvälisten osaajien työllistymismahdollisuuksia sekä alueen pk-yrityksiin, että laajemmin yhteiskunnan eri sektoreille. Kansainvälisten osaajien positiiviset kokemukset ja selkeä urapolku tukevat pitkällä tähtäimellä osaajien rekrytointia yliopistoihin ja elinkeinoelämän palvelukseen.

– Jo pidemmän aikaa on tunnistettu tarve edistää kansainvälisten osaajien ja suomalaisten pk-yritysten kohtaamista. UNICOM-hanke pyrkii löytämään käytännön työkaluja haasteen ratkaisemiseksi ja on hienoa, että mukaan on ilmoittautunut heti alkuvaiheessa useita yrityksiä. Kannustan lisäksi mukaan erityisesti niitä yrityksiä, joilla on vielä ottamatta askel kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa. Nyt on mahdollisuus tunnustella yhteistyötä esimerkiksi muutaman kuukauden kestävien työskentelyjaksojen myötä, UNICOM-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja CYF Digitalin toimitusjohtaja Susanna Lahtinen sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syksyllä 2020 työryhmän käsittelemään ajankohtaisia tutkijanurakysymyksiä. Työryhmä korosti keväällä 2021 julkaistussa loppuraportissaan ”Tohtorit yhteiskuntaa uudistamassa – monipuolistuvat tutkijanurat”, että yliopistojen tulisi fasilitoida tutkijoiden aktiivista ja joustavaa liikkuvuutta yliopistojen ja yritysmaailman välillä. UNICOM-hanke vastaa haasteeseen yritystarpeiden perusteella.

– Työryhmän keskeisinä tehtävänä oli tarkastella tohtorikoulutettujen korkeakoulujen ulkopuolelle siirtymisen tehostamista ja esittää toimenpiteitä, joilla edistää tohtorikoulutettujen osaamisen nykyistä laajempaa hyödyntämistä. Työryhmä pohti erityisesti, kuinka tohtorikoulutettujen osaamisen hyödyntämistä voisi nykyistä laajemmin hyödyntää elinkeinoelämässä ja muualla yhteiskunnassa. Etenkin kansainvälisyyden toimet ja kansainvälisten tutkijoiden tukeminen ovat entistä tärkeämpiä, työryhmään osallistunut Turun yliopiston vararehtori Kalle-Antti Suominen sanoo.

Kansainvälisillä osaajilla on suuri vaikutus Turun ja koko Varsinais-Suomen kilpailukykyyn. UNICOM-hanke kytkeytyy myös työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaan Talent Boost - toimenpideohjelman mukaiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on sujuvoittaa kansainvälisten osaajien vastaanottoa ja asettumista Suomeen. Hankkeessa kehitetään Turun ja Salon alueen englanninkielisiä palveluita ja parannetaan palvelukokemuksia. Hanke tukee siten myös monipuolisen International Talent Programme -palvelukokonaisuuden kehittämistä.

Turun yliopisto toimii UNICOM-hankkeen päätoteuttajana ja hankkeen yrityspalveluista vastaa alueen Turku Talent Hubin koordinaatioroolissakin yhdessä Turun kaupungin kanssa toimiva elinkeinoyhtiö Turku Science Park Oy. Osaajapalveluista hankkeessa vastaavat Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Turun kaupungin lisäksi mm. Salon seudun elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy, Varsinais-Suomen TE-palvelut/EURES, Turun Kauppakamari ja kärkialojen pk-yrityksiä Varsinais-Suomen alueelta.

UNICOM-hankkeen toimenpiteitä pilotoidaan ja kehitetään yhdessä hankkeeseen jo hakuvaiheessa sitoutuneiden kummiyritysten kanssa. Toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin:

  • yritystyöskentelyjaksot kansainvälisille tohtorikoulutettaville ja tutkijatohtoreille
  • kansainvälisten osaajien työelämävalmiuksia kehittävät valmennukset 
  • yrityskampanjat ja yritysten tukipalvelut.

UNICOM-hanke tukee tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden lisäksi myös kansainvälisten maisteriopiskelijoiden työelämävalmiuksia työelämäkummikonseptin sekä osaamisen tunnistamiseen keskittyvien valmennusten kautta. Kansainvälisille maisteriopiskelijoille suunnattujen toimenpiteiden toteuttajana toimii Turun yliopiston työelämäpalvelut. Kansainvälisille tohtorikoulutettaville ja tutkijatohtoreille suunnattujen toimenpiteiden toteuttajana toimii Turun yliopiston tutkijanurapalvelut.

Luotu 16.11.2021 | Muokattu 16.11.2021