Kasvatustieteen professori Dianne Reay: Koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus kasvaa Ison-Britannian koululaitoksessa

29.05.2015

Koulutusta, sen tuloksia ja vaikuttavuutta arvioidaan Iso-Britanniassa yhä enemmän taloudellisesta näkökulmasta toteaa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 28.5. luennoinut, Cambridgen yliopistossa kasvatustieteen professorina toimiva Dianne Reay.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa vieraillut Dianne Reay luennoi koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvusta Iso-Britannian koululaitoksessa 

​Koulutuksen korostuneet tulosvaatimukset luokittelevat oppilaat jo alakouluiässä

- Käynnissä oleva  koulutus- ja tutkimusmäärärahojen leikkaaminen, koulujen yksityistäminen ja tulosvaatimukset sekä oppilaiden testaaminen, arvioiminen ja luokittelu yhä nuorempina vähentävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja koulutuksen yhdenvertaisuutta, sanoo Dianne Reay.

Tutkimusten mukaan varhais- ja keskilapsuudessa suoritettava oppilaiden systemaattinen arviointi kokeiden ja todistusten avulla voi vaikuttaa negatiivisesti oppilaan tunne-elämään ja käsitykseen itsestään oppijana.

- Jokaiselle oppilaalle tulisi antaa mahdollisuus kehittyä oppijana arvioimatta ja luokittelematta hänen kykyjään liian varhaisessa vaiheessa. Iso-Britanniassa yhä käytössä oleva tapa jakaa oppilaat tasoryhmiin korostaa sosiaaliluokkien välisiä eroja koulussa ja alentaa kouluhyvinvointia jo alakouluikäisten oppilaiden keskuudessa.

Suomessa kokonaisia ikäluokkia ei testata tasotesteillä lainkaan ennen lukion päättymisen yhteydessä suoritettavia ylioppilaskirjoituksia.

Kasvatustieteen tutkimuksella merkittävä rooli koulutuksen kehittämiselle ja muuttamiselle

Tutkimusten mukaan niin Suomessa kuin Isossa-Britanniassa oppilaiden vanhemmat haluavat lastensa ensisijaisesti käyvän lähikouluja ja turvata heidän kouluhyvinvointinsa.
 
- Kasvatustieteen tutkimuksella on merkittävä rooli koulutuksen kehittämiseksi ja muuttamiseksi käytännössä myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja koulutuksellisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta katsottuna. Dianne Reay korostaa että tutkimustuloksilla voidaan koulutuspoliittisten päätösten lisäksi vaikuttaa myös julkiseen mielipiteeseen ja lasten vanhempien käsityksiin koulusta ja koulutuksesta.
 
Teksti ja kuva: Sari Holmberg 
Luotu 29.05.2015 | Muokattu 29.05.2015