Kauppakorkeakoulun toiminnassa huomioidaan YK:n vastuullisen johtamisen koulutuksen periaatteet

25.02.2022

Turun kauppakorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan YK:n alaisen Principles for Responsible Management Education (PRME) -aloitteen vastuullisen johtamisen koulutuksen kuutta periaatetta. Kauppakorkeakoulun missiona on kouluttaa vastuullisia asiantuntijoita.

PRME:n tavoitteena on edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä kauppatieteellisen alan koulutuksessa ympäri maailmaa.

Turun kauppakorkeakoulu on ollut PRME:n jäsen vuodesta 2013. Kauppakorkeakoulussa on raportointikausien aikana edistetty vastuullisuutta entistä johdonmukaisemmin. Kauppakorkeakoulun kaikki tutkinto-ohjelmat pitävät nykyään sisällään vastuullisuutta käsitteleviä kursseja, joita on opinto-ohjelmassa tarjolla yli 30 kappaletta. Kauppakorkeakoulun uudelleen muotoilema slogan ”TSE for Sustainable Futures'” henkii myös sitä, miten kauppakorkeakoulu haluaa aktiivisesti osallistua kestävän huomisen rakentamiseen.

Turun kauppakorkeakoulun tutkimuksen innovatiivisuus ilmenee osallisuutena lukuisissa monitieteisissä tutkimusalustoissa, jotka pyrkivät ratkaisemaan viheliäisiä yhteiskunnallisia ongelmia. Lisäksi peräti kolmasosa vuoden 2020 ulkoisen rahoituksen tutkimushankkeista syventyi erilaisiin vastuullisuuteen liittyviin teemoihin.

Kauppakorkeakoulu rakentaa aktiivisesti vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa. Pandemia-aikana 2020–2021 toteutettu TSE Alumni Webinars –sarja on saavuttanut kauppakorkeakoulun kumppanit paremmin kuin koskaan. Webinaarisarjassa käsiteltiin erilaisia vastuullisuuteen liittyviä teemoja.

Omaopettajille tarjottu mielenterveyden ensiapu -koulutus ja alumnitutor-toiminta ovat esimerkkejä toimenpiteistä, joilla on poikkeusaikana pyritty tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia. Osaltaan uusi 2022-raportti suuntaa myös tulevaisuuteen ja vihjaa suunnitteilla olevasta uudesta Sinä riität -kampanjasta, jolla tahdotaan tukea itsetunto- ja uupumusongelmista kärsiviä opiskelijoita.

Luotu 25.02.2022 | Muokattu 25.02.2022